Koulutukset

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Miten ihminen kasvaa ja oppii läpi elämän? Millaista oppimista aikamme työelämä edellyttää? Miten oppimista voi tukea?

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista yksilöllisistä, yhteisöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoista saat monipuolisia valmiuksia muun muassa kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtäviin. Ne tukevat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Aika

12.09.2022 – 31.07.2023

Opintojaksot järjestetään seuraavasti:

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Verkko-opetus: 12.9.–23.10.2022
Tuutorointi: 12.9. ja 28.9. klo 17.00 (Zoom)

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Verkko-opetus: 12.10.–13.12.2022
Tuutorointi: 21.11. ja 13.12. klo 17.00 (Zoom)

Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Verkko-opetus: 27.2.–8.5.2023
Tai
Kirjallinen työ, erillinen suoritustapa: 11.10.2022–21.3.2023
Tuutorointi: 10.10. ja 7.11. klo 17.00 (Zoom)

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op:
Kirjallinen työ: 1.9.2022–13.4.2023
Tuutorointi: 11.4. ja 15.5. klo 17.00 (Zoom)

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Verkko-opetus: 6.2.–26.3.2023
Tuutorointi: 16.1., 6.2. ja 13.3. klo 17.00 (Zoom)

Osallistuminen tuutorointeihin on vapaaehtoista.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot ja taidot

Ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä
Opetuksesta ja ohjaamisesta
Koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
Työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja oppii läpi elämän? Millaista oppimista aikamme työelämä edellyttää? Miten oppimista voi tukea?

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista yksilöllisistä, yhteisöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoista saat monipuolisia valmiuksia muun muassa kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtäviin. Ne tukevat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.
Jaksojen opettajat Helsingin yliopiston opettajat.

Suoritustapa

Verkko-opinnot, joiden tueksi järjestetään tuutorointia opiskelun tukemiseksi. Tuutorointiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 28.8.2022 mennessä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi. Opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 495 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

05.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon