Koulutukset

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely -resilienssin vahvistaminen

Aika

05.09. – 14.10.2022

5.-6.9.2022 ja 14.10.2022 (3 lähiopetuspäivää ja 24 oppituntia)

Kellonajat:
ma 5.9 klo 10.00-16.00
ti 6.9 klo 9.00-15.30
pe 14.10 klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Ihmissuhdetyötä tekevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Tavoite

Koulutus tarjoaa osallistujalle voimavarakeskeiseen, selviytymiskeinoja painottavaan ja resilienssiä vahvistavaan, traumatyöskentelyyn painottuvan työotteen sovelluksia. Osallistuja saa käytännönläheisen käsityksen siitä, miten kriisi- ja traumateoriaan pohjautuva voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa, pystyvyysuskoa ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn asiakastyössä eri ammattiryhmissä.

Koulutuksen käytyään:
• osallistujalla on valmiudet käyttää ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten elämänkokemusten työstämiseen ja vakauttamiseen.
• osallistuja osaa hyödyntää voimavarakeskeisen ja ratkaisukeskeisen työotteen perusperiaatteita vuorovaikutustyössä.

Sisältö

Sisältö:
• Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
• Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
• Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
• Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä
• Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing
• Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen – voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa

Kouluttajat

Anita Hedman (FM) kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, ACC-taso), kouluttajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) Opetuspäivät 1 ja 2.

Miia Miskeljin (SH, YAMK-koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry) Opetuspäivä 3

Suoritustapa

Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.

Suoritustapa ja arviointi: Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista koulutuspäiviin. Läsnäolovelvoite 100 %. Arvioidaan osallistumisen perusteella. Hyväksytysti suoritettuaan osallistuja on osoittanut osaavansa käyttää ratkaisukeskeistä työtapaa vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen soveltamalla vaiheittaista traumatyöskentelyä. Arviointi havainnoidaan harjoittelussa. Itsearviointi: Koulutuksessa reflektoidaan toiminnallisia harjoituksia.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Jenna Mattila, p. 044 7290 020
tai toimisto@phkesa.fi

Sisältöasiat: pääkouluttaja Anita Hedman anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 21.8.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 22.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.
Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muu informaatio

Ajatuksia koulutuksen käynneiltä:

• Omaan intuitiiviseen tietoon ja kokemukseen tuli paljon vahvistusta ja selkeyttä. Oma riittävyys ja hyväksyntä!!!

• Huimasti lisää tietoa ja ymmärrystä traumoista ja traumatisoitumisesta, sekä kehollisuudesta ja maadoittumisesta. Myös dissosiaatiosta tuli lisätietoa.

• Huomaa että ollaan ammattilaisten kanssa tekemisissä. Ohjeet ja neuvot on oikeita jo kokeiltuja ja hyviksi koettuja. Hyvin konkreettisia ohjeita, joista saa apua omaan työskentelyyn ja ottaa käytäntöön omien asiakkaiden kanssa ja ihan henkilökohtaisessa elämässä. Esimerkkitapauksista sai kiinni hyvin ja asioita tuli ymmärrettyä ihan eri tavalla kuin muiden koulutusten tai kurssien jälkeen.

• Koulutusmateriaali oli hyvä, ellei suorastaan loistava. Minä opin paljon ja olen erittäin tyytyväinen että pääsin osallistumaan juuri tälle kurssille.

• Konkreettiset keinot kehomieliyhteyden löytämiseen asiakastyössä, vaikeasta elämänkokemuksesta /traumaattisen tapahtuman käsittelemisen keinojen vahvistuminen ja se että vaikka on vaikeita aikoja ja tapahtumia, niin aina voi siirtää katsetta siihen mikä on kannatellut ja auttanut jaksamaan.

• Kysymyskortit ja peiliharjoitus olivat erinomaisia konkreettisia menetelmiä, joita uskon voivani käyttää työssäni ja ihmissuhteissani. Parikeskustelut olivat myös hyvin antoisia, oli hienoa saada jakaa asioista ja harjoitella käytännössä menetelmien toimivuutta!

Hinta

585 €, sisältää kysymyskortit sekä luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Ilmoittautumiset

01.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon