Koulutukset

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op)

Kuvaus

Koulutus on lähtökohtaisesti lähiopetusta. Riippuen kuitenkin koronapandemian tilanteesta, alkavien työpajojen lähijaksoja tullaan toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä.

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op) on kohtaamistyön ammattilaisille tarkoitettu täydennyskoulutus, joka antaa oikeuden käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää ja sen työkaluja opiskelijan omassa työyhteisössä. Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi, jonka aikana opiskelijaryhmä tapaa kuudessa työpajassa, joiden kesto on yhteensä kymmenen työpäivää. Lisäksi opiskelijat tekevät työpajojen välissä oppimistehtäviä ja voimauttavan valokuvan prosesseja omissa yhteisöissään ja työpaikoillaan.

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla, Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 ja Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Voimauttavan valokuvan menetelmässä valokuvat ja valokuvaaminen ovat konkreettinen apuväline katsomisen tavan muuttamiselle. Voimauttavassa valokuvaprosessissa rakennetaan korjaavan katseen kokemuksia toisten ihmisten silmissä ja ihmisen omissa silmissä. Uudelleenmäärittelyllä ja toisin katsomisella on valtavasti uudistavaa voimaa, jota voidaan käyttää ihmisten välisten vaikeiden tilanteiden ja jumittuneiden asetelmien muuttamiseen.

Aika

02.09.2020 – 15.09.2021

1. työpaja ke 2.9.2020 (1 päivä)
2. työpaja to-pe 8.-9.10.2020 (2 päivää)
3. työpaja ke 25.11.2020 (1 päivä)
4. työpaja to-pe 18.-19.2.2021 (2 päivää)
5. työpaja ti-ke 27.-28.4.2021 (2 päivää)
6. työpaja ti-ke 14.-15.9.2021 (2 päivää)

Päivien kellonajat alustavasti klo 9-18. Kuvauspäivät (8.10. ja 27.4.) kestävät pidempään.
Kellonajat tarkentuvat kaikkien päivien osalta vielä koulutuksen alussa.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet-koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille, työnohjaajille, esihenkilöille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. Menetelmää voi käyttää kaiken ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden, oppilaiden ja potilaiden kanssa, eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa.
Koulutukseen osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa.

Tavoite

Tavoite
• Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen.
• Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää ja työkaluja työyhteisössään.
Menetelmästä voit lukea lisää täältä: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

Kouluttajat

Valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen

Lisätietoja

Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 5.8.2020 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

HUOM! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 16.8. asti

Ilmoittautumisen lisäksi tulee laatia vapaamuotoinen hakemus koulutukseen. Kouluttaja tekee lopullisen opiskelijavalinnan hakemusten perusteella.

Hakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat:
– hakijan nimi ja yhteystiedot (kotiosoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
– koulutustausta
– työkokemus sekä nykyinen työyhteisö
– hakija kertoo lisäksi vapaamuotoisesti, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössä, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

Hakemukset toimitetaan Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimistoon 16.8.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi.

Ilmoitamme kaikille hakeneille koulutukseen pääsystä ti 18.8. mennessä.

Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Muu informaatio

Voimauttavan valokuvan koulutusten koronakevään parhaat etäkokemukset hyödynnetään syksyn alkavissa ammatillisissa perusteet -koulutuksissa. Koulutukseen lisätään voimauttavan valokuvan tunneherkkiä, dialogisia ja kasvokkaisia etävälineitä, avuksi kohtaamistyöntekijöille mahdollisia tulevia pandemiarajoituksia sekä jo käynnissä olevaa digiloikkaa varten. Myös riskiryhmäläiset voivat osallistua – jokaiselle etsitään joustavat tavat myös niille mahdollisille jaksoille, jolloin fyysinen kokoontuminen ei ole mahdollista

Riippuen koronapandemian tilanteesta, alkavien työpajojen lähijaksoja tullaan toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä, jolloin etäkokoontumisia hyödynnetään menetelmän työotteen siirtämiseksi myös oman arkityön etätilanteisiin, emotionaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tarvittaessa myös kontaktiopetuksessa toteutuvat lähijaksot voidaan toteuttaa siten, että osa ryhmästä voi olla kasvokkain yhteydessä muun ryhmän kanssa kotoaan käsin. Jokaiselle opiskelijalle löydetään joustavat tavat osallistua siten, että etänäkin osallistuva opiskelija saa koulutuksesta kokemuksellisesti yhtä rikkaan kokonaisuuden, kuin lähijaksoihinkin mukaan pääsevät osallistujat.

Hinta

Hinta 1890 €, laskutetaan oletusarvoisesti 3 erässä. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja- kenttään mikäli toivot laskutusta useammassa erässä.

Osallistuja vastaa itse matkustus- ja ruokailukuluista. Kamerat saa kuvauspäivinä käyttöön kouluttajalta.

Ilmoittautumiset

01.09.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon