Koulutukset

Viron alkeiskurssi 5 op, etäopinnot, syksy 2021

Aika

10.09. – 03.12.2021

Maanantaisin ja perjantaisin

pe 10.9. klo 17-20.15 (4t)
ma 13.9. klo 17-19.30 (3t)
pe 17.9. klo 17-19.30 (3t)
ma 20.9. klo 17-19.30 (3t)
pe 24.9. klo 17-19.30 (3t)
ma 27.9. klo 17-19.30 (3t)
pe 1.10. klo 17-19.30 (3t)
ma 4.10. klo 17-19.30 (3t)
pe 8.10. klo 17-19.30 (3t)
ma 11.10. klo 17-19.30 (3t)
pe 15.10. klo 17-19.30 (3t)
ma 18.10. klo 17-19.30 (3t)
pe 22.10. klo 17-19.30 (3t)

Tentti ma. 1.11. klo 17-19
Uusinta pe 3.12. klo 17-19

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa viron kielen osaamista.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–suomi-näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.

Kouluttajat

Kadri Siilivask

Suoritustapa

Luennot (20 t), harjoitukset (20 t). Itsenäinen opiskelu. Opintojakso toteutetaan Zoomin kautta etäopetuksena.

Vaatimuksina läsnäolo reaaliaikaisessa etäopetuksessa tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Meie keelesild. Pajusalu ym., 2017. Otava

Emoyliopisto

Oulun yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 30.8.2021 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 31.8.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Opintojakson toteutuminen varmistuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Ilmoittautuneille ilmoitetaan toteutumisesta sähköpostitse.

Hinta

140 euroa (hinta ei sisällä oppikirjaa)

Ilmoittautumiset

09.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

0-5