Koulutukset

Vastuullisuus haltuun -verkkokurssi

Kuvaus

Mitä vastuullisuus tarkoittaa? Millaisia mahdollisuuksia vastuullisuusasiat tuovat organisaatioille? Miten rakennetaan toimiva vastuullisuusohjelma ja miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä?

Tässä koulutuksessa saat tuhdin peruspaketin vastuullisuuden kokonaisuudesta. Vastuullisuuden merkitys organisaatioiden johtamisessa ja toiminnassa kasvaa jatkuvasti. Vastuullisuuteen kannustavat niin tiukentuva lainsäädäntö kuin asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset. On tärkeää, että jokaisesta organisaatiosta – niin yrityksistä kuin julkishallinnon organisaatioistakin – löytyy vastuullisuusasioita ymmärtäviä henkilöitä.

Aika

31.10. – 21.11.2023

Tiistaina 31.10., 7.11., 14.11. ja 21.11.

klo 9.00-12.00

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Snellman-kesäylipiston kanssa.

Kohderyhmä

Vastuullisuudesta kiinnostuneet henkilöt sekä yrityksissä että julkishallinnon organisaatioissa.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on hyvä perustieto vastuullisuudesta, siihen liittyvistä ajantasaisista vaatimuksista ja sen luomista mahdollisuuksista. He pystyvät tunnistamaan vastuullisuuden merkityksen omassa organisaatiossa ja käynnistämään tai osallistumaan organisaationsa vastuullisuustyöhön.

Sisältö

Vastuullisuus haltuun – koulutus koostuu neljästä moduulista:

Moduuli 1: Vastuullisuuden perusteet ja käsitteet ti 31.10.2023 klo 9-12

Mitä tarkoittaa ESG? Entä pitäisikö puhua kestävyydestä vai vastuullisuudesta?
Käydään läpi vastuullisuuteen liittyviä termejä ja käsitteitä. Lisäksi käsittelemme vastuullisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja käymme läpi vastuullisuuden eri osa-alueita ja niiden sisältöä.

Moduuli 2: Vastuullisuus liiketoimintamahdollisuutena ti 7.11.2023 klo 9-12
Millaisia mahdollisuuksia vastuullisuus luo organisaatioille?
Käsitellään mm. kiertotaloutta ja vihreää siirtymää sekä sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia.

Moduuli 3: Vastuullisuusohjelman rakentaminen ti 14.11.2023 klo 9-12
Miten rakennetaan hyvä vastuullisuusohjelma?
Käydään läpi vastuullisuusohjelman rakentamisen peruspalikat vastuullisuusvaikutusten tunnistamisesta vastuullisuustavoitteiden asettamiseen ja mittareiden valintaan.

Moduuli 4: Vastuullisuusviestintä ja -raportointi ti 21.11.2023 klo 9-12
Miten vastuullisuudesta viestitään uskottavasti ja kiinnostavasti?
Käydään läpi hyvän vastuullisuusviestinnän perusteita. Lisäksi tutustumme vastuullisuusraportointiin ja sitä koskeviin standardeihin ja suosituksiin.

Kouluttajat

Niina Suuronen, YTM, Certified Quality Manager, Laadun ja yritysvastuun asiantuntija, Responsia Quality Solutions Ky

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja toteutus:
Miia Impiö, suunnittelija
miia.impio@snellmanedu.fi
p. 040 713 8664

Ilmoittautuminen ja laskutus
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
toimisto@phkesa.fi
p. 044 7290 020

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 18.10.2023 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 19.10.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

285 €

Ilmoittautumiset

18.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.