Koulutukset

Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op, kevät 2023

Aika

13.01. – 11.03.2023

Lähiopetus
pe-la
13.-14.1.2023
10.-11.2.2023
10.-11.3.2023

Perjantaina iltaisin
Lauantaina aamusta iltapäivään
Kellonajat tarkentuvat

Paikka

Lahden musiikkiopisto
Hämeenkatu 4, Lahti

Kohderyhmä

Varhaisiän musiikkikasvattajina toimivat, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, lastenohjaajat sekä alan pätevöitymisopinnoista kiinnostuneet. Osallistujilta ei edellytetä edeltäviä musiikin ammattiopintoja. Koulutus sopii sekä täydennyskoulutukseksi varhaisiän musiikkikasvattajina toimiville että perehdytykseksi varhaisiän musiikkikasvatukseen.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– on oppinut soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja 0–7-vuotiaiden lasten ohjauksessa
– on oppinut soveltamaan erilaisia musiikkikasvatusmenetelmiä varhaiskasvatukseen
– on oppinut kehittämään opetustaidollisia ja musiikillisia valmiuksiaan alle kouluikäisten kanssa työskentelyä varten

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy

– pedagogisia opintoja (varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka, musiikilliset työtavat, musiikkitoiminnan suunnittelu, lapsen musiikillinen kasvu, kansanmusiikki varhaiskasvatuksessa ja musiikin integrointi muihin taideaineisiin)
– musiikillisia opintoja (laulaminen ja soittamien käyttö varhaiskasvatuksessa). Koulutus sisältää lähiopetusta enintään 40 t sekä oman oppimistehtävän suorittamisen omaan työskentelyyn kytkettynä vastuuopettajan ohjauksessa. Oma oppimistehtävä voi sisältää esim. oman materiaalin tai opetustuokion suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin

Kouluttajat

Musiikin opettaja Sari Sakki
sekä
Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori, säveltäjä Soili Perkiö

Suoritustapa

Lähiopetus sekä itsenäinen opiskelu

Arviointi

Hyväksytty – Hylätty

Emoyliopisto

Taideyliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

190 euroa
(opiskelija vastaa itse mahdollisista majoitus-, ruokailu-, matkutus- ja kirjallisuuskuluista)

Ilmoittautumiset

01.01.2023 mennessä