Koulutukset

Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op, kevät 2023

Aika

10.02. – 15.04.2023

Lähiopetus:

pe-la 10.-11.2.2023
Kouluttajat Soili Perkiö ja Sari Sakki:
Musiikkikasvatuksen monipuoliset mahdollisuudet

Pe 10.3. Salla Hirvilammi, Muksulele: Ukulele soimaan varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa
La 11.3. Hanna-Leena Tammiruusu, Piilometsän portti

pe 31.3. Minna Lappalainen, Laulupiirtämisen menetelmä lapsen monialaisen oppimisen tukena
1.4. Markku Kaikkonen, Kaikki soittaa

pe 14.4. Esa Lamponen: Musiikkikasvatus osana lasten kokonaisvaltaista kehitystä; osallistavaa musiikkikasvatusta laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen
la 15.4. Sari Sakki (kurssin päätös)

Kouluttajatiedot tarkentuvat.

Alustavat kellonajat:
perjantaisin klo 16-20
lauantaisin klo 9-15

Paikka

Lahden musiikkiopisto, Hämeenkatu 4, Lahti

Kohderyhmä

Varhaisiän musiikkikasvattajina toimivat, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, lastenohjaajat sekä alan pätevöitymisopinnoista kiinnostuneet. Osallistujilta ei edellytetä edeltäviä musiikin ammattiopintoja. Koulutus sopii sekä täydennyskoulutukseksi varhaisiän musiikkikasvattajina toimiville että perehdytykseksi varhaisiän musiikkikasvatukseen.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– on oppinut soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja 0–7-vuotiaiden lasten ohjauksessa
– on oppinut soveltamaan erilaisia musiikkikasvatusmenetelmiä varhaiskasvatukseen
– on oppinut kehittämään opetustaidollisia ja musiikillisia valmiuksiaan alle kouluikäisten kanssa työskentelyä varten

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy

– pedagogisia opintoja (varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka, musiikilliset työtavat, musiikkitoiminnan suunnittelu, lapsen musiikillinen kasvu, kansanmusiikki varhaiskasvatuksessa ja musiikin integrointi muihin taideaineisiin)
– musiikillisia opintoja (laulaminen ja soittamien käyttö varhaiskasvatuksessa). Koulutus sisältää lähiopetusta enintään 40 t sekä oman oppimistehtävän suorittamisen omaan työskentelyyn kytkettynä vastuuopettajan ohjauksessa. Oma oppimistehtävä voi sisältää esim. oman materiaalin tai opetustuokion suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin

Kouluttajat

Opintojakson kouluttajat:

– Musiikin opettaja Sari Sakki
– Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori, säveltäjä Soili Perkiö
– Salla Hirvilammi, Muksulele
– Hanna-Leena Tammiruusu, Piilometsän portti
– Minna Lappalainen, Laulupiirtämisen menetelmä lapsen monialaisen oppimisen tukena
– Markku Kaikkonen, Kaikki soittaa
– Esa Lamponen

Suoritustapa

Lähiopetus sekä itsenäinen opiskelu

Arviointi

Hyväksytty – Hylätty

Emoyliopisto

Taideyliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella viimeistään 26.1.2023.

Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille ilmoittautumisen päätyttyä.

Hinta

190 euroa
(opiskelija vastaa itse mahdollisista majoitus-, ruokailu-, matkustus- ja kirjallisuuskuluista)

Ilmoittautumiset

26.01.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon