Koulutukset

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito (6op)

Aika

14.03. – 02.05.2022

Jaksolla on aikataulutettua opetusta verkossa ajalla 14.3.-2.5.2022.
Verkkotentit 3.5. ja uusintatentti 7.6. Geriatrin kyselytunti 26.4.2022 klo 16.30-18.00 (pakollinen kaikille opiskelijoille).

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Tämä opintojakso on avoin kaikille.

Tavoite

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Kurssin sisältö:
Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä.
Esitellään yleisimpiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat.
Hyvän lääkehoidon periaatteet.
Alkoholi ja ikääntyminen.

Suoritustapa

Verkkoluennot ja tehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä tentti.

Arviointi

Arvostelu asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

1. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin. 2. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 1 viikko ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

27.02.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen