Koulutukset

Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5 op, syksy 2021, Metropolia AMK

Kuvaus

OPINTOJAKSON TAVOITE
Opiskelija tunnistaa kansainvälisen, valtakunnallisen ja kunnallisen ikääntymispolitiikan strategisten tavoitteiden merkityksen vanhustyön ja vanhuspalvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle. Hän määrittelee ikääntymispoliittisten tavoitteiden yhteyden ikäihmisen ja hänen läheisensä hyvinvointiin ja terveyteen sekä asemaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen käyttäjänä.
Opiskelija tunnistaa keskeiset vanhuspalvelut ja ikäihmisen sosiaaliturvan sekä niitä koskevan lainsäädännön. Hän osaa kuvata asiakkaan hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman ja tunnistaa sen kirjaamisen merkityksen ikäihmisen palvelujen ja hoidon järjestämisessä.

OPINTOJAKSON SISÄLTÖ
• Hyvinvointiyhteiskunta ja ikääntymispolitiikan tavoitteet ja keinot (kansainväliset, valtakunnalliset strategiat ja laatusuositukset)
• Ikäsyrjintä ja sen vaikutus ikäihmisen asemaan yhteiskunnassa
• Vanhuspalvelut, ikäihmisten sosiaaliturva ja lainsäädäntö
• Vanhuspalveluita tuottavat julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä kolmannen sektorin tuottamat palvelut
• Kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelman rakenne ja kirjaaminen

Aika

12.11.2021 – 21.01.2022

Orientointi ja aloitus
12.11. klo 14.45-15.45.
Teams-tapaaminen 26.11. klo 14-15.30

1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja palvelurakenne sekä palvelujen järjestämisen
lähtökohdat ja sitä ohjaava lainsäädäntö:
Itsenäinen aineistoon perehtyminen ja ryhmäkeskustelu 29.11.-5.12.2021

2) Ikääntymispolitiikka-Laatusuositus
-Kuntien ikääntymispoliittiset ohjelmat ja
niiden analyysi:
Teams-tapaaminen to 9.12. klo 14.00-15.00
Itsenäinen aineistoon perehtyminen ja paritehtävä. Tehtävä palautetaan Moodleen 23.12.2021 mennessä

3) Ikäihmisten palvelut ja lainsäädäntö
Teams-tapaaminen 20.12. klo 14.00-15.00
Itsenäinen aineistoon perehtyminen sekä paritehtävä ja yksilötehtävä. Tehtävät palautetaan Moodleen 23.12.2021 mennessä.

4) Iäkkään ihmisen oikeuksien ja itsemääräämisen turvaaminen
19.-23.12.2021 Itsenäinen aineistoon perehtyminen, ryhmäkeskustelutehtävä ja paritehtävän SWOT-analyysi. Tehtävän palautus Moodleen 23.12.2021 mennessä.
Teams-tapaaminen 21.1.2022 klo 14.00-16.00 (jakson päätös)

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Lehtori Anna Puustelli-Pitkänen, Metropolia AMK

Suoritustapa

Etäopetus Teamsin kautta, verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa, itsenäiset tehtävät, paritehtävät

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 17.10.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkella.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

90 euroa

Ilmoittautumiset

28.10.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.