Koulutukset

Valmentava englanti (AMK-opinnot), syksy 2022

Kuvaus

Valmentava englanti -opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka haluavat vahvistaa englannin kielen taitoaan ennen AMK-opintojen englannin kurssille osallistumista. Jakso on kaikille avoin. Jakso järjestetään Laurea AMK:n tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opintojaksolla kerrataan englannin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Rakenteista kerrataan ajanmääreet, numerot, verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, prepositiot, sanajärjestykset, passiivi, konditionaali.

Aika

06.09. – 06.10.2022

Luennot zoomissa:

ti 6.9.
ti 13.9., to 15.9.
ti 20.9.
ti 27.9., to 29.9.
ti 4.10., to 6.10.

klo 16.30-18.30

yht. 16 tuntia

Tentti viimeisen kerran yhteydessä.

Paikka

Etäopetus Zoomissa.

Tavoite

Opiskelija osaa
– englannin kielen perusrakenteita
– opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
– kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Terhi Uusi-Mäkelä

Suoritustapa

Opintojakson luennot toteutetaan etäopetuksena Zoomissa. Osoite ilmoitetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua sähköpostitse. Läsnäolovelvoite 75%. Opintojaksoon kuuluu myös itsenäistä opiskelua Moodle-oppimisalustalla. Viimeinen opetuskerta on varattu tentille. Osallistujan on osallistuttava tenttiin.

Opintojaksoon kuuluu 3 x 26,7 h opiskelijan omaa työtä. Tämä on keskimääräinen ajankäyttö. Suurin osa on itsenäistä työskentelyä. Luentojen osuus on 16 h, verkkotentin osuus 1,5 h ja itsenäistä työskentelyä on 63,5 h.

Arviointi

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun
– tentti on hyväksytysti suoritettu, väh. 50%
– oppimistehtävät ovat hyväksytysti suoritettu
– oppimisalustalla olevat tehtävät ovat suoritettu niin, että jokaisesta tehtävästä on vähintään 50% on oikein
– oppisalustalla olevat testit ovat suoritettu niin, että jokaisesta testistä on vähintään
50% oikein
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään Moodlessa olevaa materiaalia.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu Päijät-Hämeen kesäyliopistoon sähköisellä ilmoittautumislomakkeella viimeistään 24.8.2022.
Opintojaksolle otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita sähköpostiosoite, jota seuraat aktiivisesti.

Kurssin toteutuminen varmistuu ilmoittautumisen umpeuduttua. Ilmoittautuneille ilmoitetaan toteutumisesta sähköpostitse.

Muu informaatio

Opintosuoritus kirjataan Laurea ammattikorkeakoulun opintorekisteriin.

Hinta

95 euroa.
Jakso on maksullinen kaikille osallistujille.

Ilmoittautumiset

24.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisen maksutta mikäli teet sen viimeistään 24.8.2022. Sen jälkeen tehdyistä perumisista veloitetaan kurssimaksusta 50% mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän ja kurssin aloituksen välisenä aikana. Mikäli peruutus tehdään kurssin alettua peritään kurssimaksu kokonaisuudessaan.
Tee peruutus kirjallisesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.