Koulutukset

Vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät (AAC): visuaalinen tuki viittomin ja kuvin

Aika

03.09. – 08.09.2022

lauantai 3.9.2022 klo. 10.00–14.00
tiistai 6.9.2022 klo. 16.00–20.00
torstai 8.9.2022 klo. 16.00–20.00
(15 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka tarvitsevat visuaalisen tuen osaamista työssään vaihtoehtoisena kommunikointi menetelmänä sekä läheisille, jotka tarvitsevat ohjausta viittomiin ja kuvien käyttöön.

Tavoite

Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien perusidean ja tarpeen. Oppii erilaisia visuaalisen tuen muotoja. Osallistuja harjaantuu viittomien ja kuvien perustasoiseen käyttöön sekä virittäytyy huomaamaan, mikä vuorovaikutusta kulloinkin tukee.

Sisältö

Koulutuksesta saat perustietoa vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien (AAC) periaatteista. Harjaannut käyttämään perustason viittomia ja kuvia puheen tukena. Tunnustelet huomioimaan tukimuodon tarvetta lähiympäristössäsi.
Edeltävää tietoa aiheesta ei tarvita.

Kouluttajat

Kati Knuuttila, viittomakielen tulkki

Kouluttaja on vuodesta 2005 toiminut viittomakielen tulkkina, kommunikaatio-opettajana ja sittemmin myös neuropsykiatrisena valmentajana ja autismiohjaajana. Knuuttila on erikoistunut viittomien ja kuvien tuottamaan visuaaliseen tukeen, sekä neuropsykiatristen ilmiöiden vaikutukseen vuorovaikutuksessa.

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 21.8.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 22.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

165 €

Ilmoittautumiset

21.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.