Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Urbaanin viherryttämisen projektikurssi (LAB-opiskelijat maksuton)

Kuvaus

Urbaanin viherryttämisen projektikurssi on osa Kestävä urbaani viherryttäminen opintokokonaisuutta. Projektikurssi on vapaaehtoinen lisätoteutus aiheesta kiinnostuneille.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

07.05. – 22.05.2024

Paikka

Verkko-opetus.

Esitiedot

Kasvikatto verkkomoduuli 2 op

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää teoreettiset pohjatietonsa ja tehdä luonnosmaisen kasvikattosuunnitelman, annettujen ohjeiden ja kohdetietojen perusteella. Työ tehdään tiimissä, jolloin opiskelija oppii tuottamaan tietoa muille ja hyödyntämään muiden osaamista lopputulokseen pääsemiseksi. Projektikurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kasvikattojen suunnitteluun ja ylläpitoon liittyviä vaatimuksia ja rajanalaisuudet.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kurssi aloitetaan lähipäivällä 7.5. klo 9-17, jolloin tehdään ekskursioita mielenkiintoisiin rakennuskohteisiin Lahdessa, iltapäivällä info-osuus Lahden tiedepuiston toimitusjohtaja Jesse Reponen, kurssinopettaja Taina Suonio.

Lopputyö tehdään tiimeissä, joka ohjeistetaan lähipäivässä 7.5. Työn palautus on 22.5. Lopputyö on kasvikattosuunnitelman tekeminen opettajan ohjeiden mukaan Lahden Tiedepuiston kiinteistöön (Niemenkatu 73).

Kouluttajat

Opettajana FM, maisemasuunnittelija Taina Suonio

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

Maksuton

Ilmoittautumiset

16.04.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen