Koulutukset

Työsuojeluvaltuutettu asiantuntityössä – Kun ei katsota pelkkää kaidetta -verkko

Kuvaus

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on määritelty työturvallisuuslaissa. Työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Hänen tulee myös perehtyä työsuojelusäännöksiin.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä kaikessa, mikä vaikuttaa näiden työturvallisuuteen ja työterveyteen.

Tänä päivänä asiantuntijatyössä korostuvat tietointensiivisyys, kiire, ennakoimattomuus ja sirpaloituneisuus. Jatkuvat keskeytykset, tietojärjestelmien toimimattomuus, toimintatapojen nopeastikin tapahtuvat muutokset tuovat haasteita. Oman kuormituksensa tuottaa uusien taitojen omaksuminen. Koronan myötä asiantuntijatyössä on lisääntynyt/vakiintunut etätyö, joka vaikuttaa niin työntekemisen tapaan, johtamiseen kuin yhteisöllisyyteen.

Aika

13.12.2023

klo 9.00-16.00

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Snellman-kesäylipiston kanssa.

Kohderyhmä

Työsuojeluvaltuutettuna toimivat tai tehtävässä aloittavat henkilöt sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistujat:
• Työsuojeluvaltuutetun monimuotoisen roolin ja merkityksen kirkastaminen.
• Työntekemisen muuttuneiden tapojen vaikutuksen ymmärtäminen ja sisällyttäminen omaan toimintaan työsuojeluvaltuutettuna.
• Psykologisen turvallisuuden rakentamisen työkalujen haltuunotto ja vahvistaminen.
• Uhkaavan työuupumuksen tunnusmerkkien tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttumisen mahdollisuuksien oivaltaminen.

Sisältö

• Työturvallisuuslain velvoitteet työsuojeluvaltuutetulle
• ”Kun ei katsota pelkkiä kaiteita” – asiantuntijatyön ominaisuudet
• Työntekemisen tapojen muuttuminen
• ”Istuminen tappaa” – työergonomia ja fyysinen kuormittuminen
• ICT – rengistä isännäksi pyrkivä kognitiivinen kuormittaja
• Psykososiaalinen kuormittuminen
• Työyhteisössä koettu psykologinen turvallisuus
• Kun työ pursuaa yli: ajankäytön hallinta, erityisesti etätyöläisen haasteena
• Työuupumus – arjen uupumus, miten tunnistaa merkit, miten puuttua

Kouluttajat

HTT Mervi Parviainen

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja toteutus:
Outi Savolainen, suunnittelija
outi.savolainen@snellmanedu.fi
044 746 2846

Ilmoittautuminen ja laskutus
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
toimisto@phkesa.fi
p. 044 7290 020

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 3.12.2023 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 4.12.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

145 €

Ilmoittautumiset

03.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.