Koulutukset

Työoikeus 7 op, TY, syksy 2020

Aika

21.11.2020 – 09.06.2021

Luennot 18 t verkossa, luentoja ei tallenneta.

La 21.11.2020 klo 10:00 – 14:00 (tauoista riippuen)
La 28.11.2020 klo 10:00 – 14:00
La 5.12.2020 klo 10:00 – 14:00
La 12.12.2020 klo 10:00 – 14:00
La 19.12.2020 klo 10:00 – 14:00 (verkkoluento 1 t + tallenne)
(tallenne päivitetään 12.12. jälkeen Moodleen ja 19.12. pidetään vain tunnin verkkoluento, jossa opiskelijat voivat kysyä työoikeuteen liittyvistä asioista jne.

Luentolinkit julkaistaan Moodlessa ennen ensimmäisen luennon alkua.

Tenttipäivät
13.1.2021
10.3.2021 ja/tai 14.4.2021 (vaihtoehtoiset tenttipäivät)
9.6.2021
Opinto-oikeuteen sisältyy 3 tenttikertaa.

Moodle-tentti klo 18-21, johon ei tarvitse ilmoittautua, linkki aukeaa Moodlessa tenttiajankohtana.

Paikka

Verkkoluennot Zoom

Esitiedot

Johdatus oikeustieteeseen 2 op tai vastaavat tiedot.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävää Johdatus oikeustieteeseen -kurssia (2 op) voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut samantasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset, johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan, ja muut vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Vastaavuushakemuksen voit tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen tulee sisältyä
kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella vastaavuutta haetaan sekä
opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.
Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen kuin aiot ilmoittautua oikeustieteen perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille, sillä Johdatus oikeustieteeseen kurssin vastaavuus pitää olla hyväksyttynä ennen ilmoittautumista.

Vastaavuudesta päättää Johdatus oikeustieteeseen -kurssin vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimeen yliopistoon. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Lähetä hakemus joko sähköpostitse osoitteella mimaok[at]utu.fi tai postitse osoitteella:

Opintosihteeri Minna Moilanen
Avoin yliopisto-opetus
20014 TURUN YLIOPISTO

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan
– osaa individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit ja pääsisällön
– tuntee keskeistä työlainsäädäntöä
– ymmärtää työoikeuden kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja kehityssuuntia
– pystyy analysoimaan ja ratkaisemaan
työoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia

Opintopisteet

7 op

Sisältö

-Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet, teoriat ja periaatteet
-Työoikeuden normien soveltamisala ja normijärjestelmä
-Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
-Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat
-Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit

Kouluttajat

OTM Johannes Lamminen

Suoritustapa

Verkkoluennot 18 tuntia + tentti kesäyliopistolla.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 15.11.2020 mennessä.

Hinta

Hinta 170 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 65 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 105 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Turun avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

15.11.2020 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: