Koulutukset

Työnä vakavasti sairastuneen potilaan ja läheisen kohtaaminen

Aika

18.03.2022

klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatuksen ammattilaiset
Työntekijöille, jotka kohtaavat työssään sairastumiseen ja kriiseihin liittyviä tilanteita
Opiskelijat
Aiheesta kiinnostuneet vapaaehtoistyöntekijät

Tavoite

• Hahmottaa kokonaisvaltaisen hoitotyön periaatteita – ihmisen kohtaamisen ja rinnalla kulkemisen – merkitystä osana ihmisen kohtaamista
• Tunnistaa sairauden ja tai kriisin vaikutus potilaaseen, läheisiin ja omaan itseensä työntekijänä
• Löytää keinoja vahvistaa omaa jaksamista psyykkisesti vaativan työn äärellä

Sisältö

Koulutuksen aikataulu:

1. Kokonaisuus klo 9.00- 9.45
Oma esittely sekä Hyvinvoinnin tuki-palvelumallin esittely ja tausta
(Hyvinvoinnin tuki, sairaalasielunhoito, perhe- ja parityö sekä perheiden surutyö)

2. Kokonaisuus klo 10.00-11.30
• Mitä on kokonaisvaltainen hoitotyö sairaala- tai laitosympäristössä
o Johdattelua viitekehykseen – diakoninen hoitotyö = ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen
o Miten tulla tietoiseksi ihmisen tarpeista, toiveista, kokemuksesta, pysähtyä rinnalle ilman, että se ”häiritsee” varsinaista kliinistä hoitotyötä
• Ihmisen kohtaaminen sairauden ja kärsimyksen äärellä
• Sairauden tuoma epävarmuus ja huomioiminen yksilön, perheen / läheisten näkökulmasta
• Työskentely / keskustelu

3. Kokonaisuus klo 12.30-14.00
• Mihin ja miten sairaus vaikuttaa ihmisessä / potilaassa?
• Sairaala ja laitosympäristön huomioiminen ja kohtaamisen erityispiirteitä
• Sairauden tuoma epävarmuus ja huomioiminen yksilön/ potilaan, perheen / läheisten näkökulmasta
• Sairauden ja kärsimyksen vaikutus potilaaseen, perheeseen, ihmissuhteisiin, työhön
• Työntekijä monien tarpeiden ristipaineessa, ketä varten teen työtä
• Työskentely / keskustelu

4. Kokonaisuus klo 14.30-15.15
• Miten voin auttaa? Ketä palvelen?
• Oma jaksaminen työntekijänä, omien rajojen tunnistaminen ja vahvistaminen
• Mistä minä työntekijänä saan apua ja tukea?
• Päivän yhteenveto – palaute ja päätös

Kouluttajat

Kirsi Jaakonaho

Jaakonaho on koulutukseltaan sairaanhoitaja (YAMK), diakonissa, parineuvoja, työnohjaaja ja asiantuntijayrittäjä.

Työskentely pohjautuu psykodynaamiseen, systeemiseen ja tunteet huomioivaan ajatteluun. Työtapa on käytännönläheinen, arjen haasteita tukeva ja aina yhteisesti mietittyjä ja sovittuja tavoitteita palveleva.

Jaakonaholla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ihmisten kanssa työskentelystä ja työelämän kehittämisestä. Ihmiselämään kuuluvat kysymykset, parisuhteen ja perhe-elämän haasteet tai perheen ja työelämän yhdistämiseen liittyvät pohdinnat ovat tulleet tutuiksi ja koskettavat myös häntä itseään.

Lisätietoja

Jenna Mattila p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 3.3.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 4.3.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

03.03.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.