Koulutukset

Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ohjaustarpeita muuttuvassa työelämässä ja työorganisaatioissa, hahmottaa ohjauksellisen vuorovaikutuksen tilanteita ja elementtejä työorganisaatioissa, tunnistaa omaa ohjausosaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa soveltaa ohjauksellisia työtapoja omassa työssään.

Koulutuksen sisältö
Työpajassa opiskelija analysoi ohjaustarpeita ja työelämäohjauksen mahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä. Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvien erilaisten ohjaustilanteiden vuorovaikutukseen. Hän saa kokemuksia ohjausvuorovaikutuksesta ja ohjaustyön käytännön haasteista. Opiskelija saa välineitä oman ohjausosaamisensa tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Suoritustapa: Verkkotyöpaja (6 t) sekä ennakko- ja jälkitehtävät yksilötehtävinä ja ryhmäkeskusteluina verkossa

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opetuksen aika
Opintojaksolla on rajoitettu osallistujamäärä. Tarkemmat tiedot opiskelijakiintiöstä sekä opintojakson toteutusaikataulusta ilmoitetaan opintopolussa: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.23686346786

Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Esitiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op
sekä Työelämäohjaus 1 (3 op) suoritettuna

Opintopisteet

2 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti koko lukuvuoden ajan.

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan elokuussa 2022. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Opintojakso on osa Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoja.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen