Koulutukset

Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2021-2022, verkko-opinnot

Kuvaus

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa vaihtuu opintotietojärjestelmä toiseen ja siitä johtuen opintoja ei voi aloittaa kuin vasta aikaisintaan joulukuussa. Voit ilmoittautua opintoihin kesäyliopistoon, mutta lähetämme infokirjeen opintojen aloittamiseen liittyen vasta, kun uusi opintotietojärjestelmä on käytössä, oletettavasti joulukuussa 2021.

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Opinnot koostuvat yhdestä pakollisesta ja kolmestatoista valinnaisesta opintojaksosta, joista muodostetaan 25 opintopisteen kokonaisuus. Voit aloittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot joustavasti omassa tahdissa lukuvuoden 2021-2022 aikana. Opintojaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut löydät sivun lopusta kohdasta ”Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojaksot”. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Aika

01.08.2021 – 31.07.2022

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

Pakollinen opintojakso 3 op:

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä, 3 op

Valinnaiset opinnot 22 op:

Elinvoimainen organisaatio, 3 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op
Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op
Organisaatioiden johtaminen, 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op
Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op
Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

Jaksojen tarkemmat tiedot löydät sivun lopussa olevasta Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojaksot -linkin kautta.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan joustavasti verkko- eli etäopintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin kautta. Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa vaihtuu opintotietojärjestelmä toiseen ja siitä johtuen opintoja ei voi aloittaa kuin vasta aikaisintaan joulukuussa. Voit ilmoittautua opintoihin kesäyliopistoon, mutta lähetämme infokirjeen opintojen aloittamiseen liittyen vasta, kun uusi opintotietojärjestelmä on käytössä, oletettavasti joulukuussa 2021.

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (klikkaa ”ilmoittaudu tästä” sivun ylä- tai alareunasta). Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tulee ilmoittautua pakolliselle opintojaksolle Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan sekä niille vapaavalintaisille opintojaksoille, jotka aikoo suorittaa.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla tarkempi infokirje elokuun alussa. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa infokirje lähetetään n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta.

Mikäli haluat ilmoittautua yksittäiselle alajaksolle tee ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevan ”Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojaksot” linkin kautta.

Muu informaatio

Tämä opetussuunnitelma on voimassa 31.7.2022 saakka.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 395 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2021-2022 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

11.05.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2021 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 14 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 14 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

tä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset