Koulutukset

Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta opintojaksosta Projektityö 8 op.

Opinnot on suoritettavissa lukuvuoden 2022-2023 aikana. Lukuvuosi alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.7.2023. Virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan. Tutustu sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta opintojaksojen tarkempiin tietoihin.

Kohderyhmä

Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Esitiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op tulee olla suoritettu ennen aineopintokokonaisuuteen ilmoittautumista.

Tavoite

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Työ- ja organisaatiopsykologia on sivuaine Itä-Suomen yliopistossa.

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op.

Kaikille yhtyeinen/pakollinen opintojakso 8 op (suoritetaan opintojen loppuvaiheessa):

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II:
Projektityö 8 op

Valinnaiset opintojaksot 27 op:

TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op
Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op
Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

YKSILÖN JOHTAMINEN
Johtamisen psykologia 3 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op (johtamisen ja markkinoinnin oppiaineen opintojakso)

TYÖELÄMÄN MUUTOS JA HYVINVOINNIN TEKIJÄT
Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
Positiivinen työpsykologia 3 op
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
Työelämäohjaus 1 3 op
Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op
Kognitiivinen ergonomia 5 op (ergonomian oppiaineen opintojakso, opiskelijakiintiö)

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ II
Ikävoimaa työhön 3 op­­­
Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa aineopintokokonaisuuden 35 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö tulee sisältyä kokonaisuuteen. Se suositellaan tehtäväksi opintojen viimeisenä opintojaksona. Lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen yhteensä 27 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista, valinnaisten opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa. Mikäli opiskelijalla on toisessa opintokokonaisuudessa/muissa opinnoissa suoritettuna työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen valinnaisia opintojaksoja, niitä ei voi käyttää uudelleen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen vaan opiskelijan on valittava toinen valinnainen opintojakso.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin välityksellä.

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Tuutorointien aikataulu lv. 2022-2023.
Tiistaisin klo 17.00-19.30 (päättymisaika noin)
13.9.2022
20.9.
4.10.
25.10.
8.11.
22.11.
24.1.2023
7.2.
21.2.
21.3.
4.4.
25.4.
9.5.
23.5.2023

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan asteikoilla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokaisuus maksaa 485 euroa (hinta on laskettu 35 opintopisteen mukaisesti)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin 35 opintopistettä on hinta silloin korkeampi.

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 170 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset