Koulutukset

Eläinavusteinen valmentaja – Partners Dog 30 op -koulutusohjelma

Kuvaus

Eläinavusteinen valmentaja – Partners Dog 30 op, Solution Focused Animal Assisted Therapy (SFAT) -koulutusohjelma. Koulutus sisältää 12 opetuspäivää 21.8.2021 alkaen.

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.

Yksi eläinavusteisen työskentelyn tärkeimmistä lähtökohdista on hyvinvoiva eläin. Koulutus antaa perustiedot eläinavusteisessa työssä käytettävien eläinlajien perustarpeista, käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Koulutus antaa myös valmiuksia arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään pois ongelmakeskeisestä keskustelusta kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, miten hän toivoo elämänsä olevan tulevaisuudessa, ja siten luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Solution Focused Animal Assisted Therapy -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii psykoterapeutin, ohjaajan tai valmentajan työparina. Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia.

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut runsaat 350.

Aika

21.08.2021 – 14.05.2022

Koulutuspäivät

La 21.8.2021
La 11.9.
Su 12.9.
La 25.9.
Su 26.9.
La 23.10.
La 27.11.
La 15.1.2022
La 19.2.
La 26.3.
La 23.4.
La 14.5.

Lauantait klo 9/10-16, opetus kesäyliopistolla, Niemenkatu 73, Lahti.

Sunnuntait tilavierailuja Loviissa ja Mäntsälässä klo 9/10-16. Huom! Omakustanteinen matkustaminen paikan päälle.

Paikka

Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti.
Lisäksi tilavierailut Loviisassa ja Mäntsälässä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa työympäristöissä ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Kolme koulutusosiota käsittelee terapeuttista työskentelyä, psykologisia aiheita sekä asiakastyötä.
Neljä koulutusosiota sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä käytännön harjoituksia.
Viisi koulutusosiota keskittyy valmentajan ja eläintyöparin toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Kouluttajat

Tanja Paasonen, (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja

Tuuli Paltemaa, NLP Trainer, NLP Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja

Eija Wager, FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja

Tommi Wessman, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Eettisen hevosmiestaidon ohjaaja, MinD- voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja /Herkkä Hevosmies

Katriina Mähönen, eläinavusteinen valmentaja, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha

Hanna Paatero, Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Aino Koivukunnas, KTM, eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja /Hevosilo

Tuomo Salovuori, KM, puutarhuri, työnohjaaja, green care- toiminnan kehittäjä, kirjailija ja

Mari Vainio

Suoritustapa

Koulutus sisältää 12 opetuspäivää. Koulutus on monimuoto-opiskelua. Opetusmuotoina aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, käytännön harjoitukset sekä verkko-opinnot. Lisäksi eläinavusteiseen työskentelyyn tutustutaan tilavierailuilla, paikat tarkentuvat.

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa. Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antaa vastuukouluttaja Tanja Paasonen, p. 040 523 8747

Muut tiedustelut Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimisto: toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.8.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.8.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.
Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta. Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Muu informaatio

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus antaa näyttö työkoiran ja ohjaajan (koirakko) työskentelystä. Yhteistyötestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu käyttämään koiralla työmerkkiä ja huivia sekä ohjaajalla työmerkkiä sekä työliivejä tuotesuojauksella ja diplomilla. Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Testiä voi tiedustella suoraan kouluttajalta. Testi tai sen myötä saatavat liivit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Hinta

2190 € joka laskutetaan 4 erässä koulutuksen alettua. Jos toivot maksamista useammassa erässä niin ilmoita toivomiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa. Hinta ei sisällä oppikirjoja. Osallistujat vastaavat itse omista matkustus- sekä ruokailukuluista.

Ilmoittautumiset

01.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.