Koulutukset

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op, kevät 2022 – syksy 2022

Kuvaus

Opintokokonaisuus alkaa kevätlukukaudella 2022!
Opetustiedot tarkentuvat.

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Aika

01.01. – 31.12.2022

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana (1.8.2021-31.7.2022)

Tarkempi aloitus- ja päättymisaika sekä opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

– Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1)
– Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2)
– Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (TUTU3)
– Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (TUTU4)
– Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (TUTU5)

Suoritustapa

Tarkentuu

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen alkaa mahdollisimman pian

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Tarkentuu

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.