Koulutukset

Tietosuojavastaavan peruskoulutus 2 op -verkkokoulutus

Kuvaus

Mitä nimetyn tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu ja miten tehtävä hoidetaan? Tietosuojavastaavan peruskoulutuksessa organisaation tietosuojavastaavat saavat tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseksi ja luovat kehittämistehtävän muodossa oman tehtäväkuvauksensa.

Keväällä 2018 voimaan tulleen GDPR-lainsäädännön seurauksena kaikissa työyhteisöissä tuli kiinnittää aiempaa enemmän tietosuojakysymyksiin ja tietoturvaan. Säädöksissä asetettiin myös kriteerit organisaation tietosuojavastaavan nimeämiseksi.

Aika

12.10. – 02.11.2021

tiistaisin 12.10., 26.10. ja 2.11.2021

klo 15.30-17.00, verkkokoulutus

Paikka

Verkkokoulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDU:n kanssa.

Kohderyhmä

Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

Sisältö

Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita

– Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
– Henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
– Henkilötietojen käsittelyn tarpeet ja tarkoitukset – mitä on mahdollista tehdä, mitä ei?
– Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

Työelämän tietosuoja ja tietosuojavastaavan työkalupakki

– Työelämän tietosuoja työnantajan ja työntekijän näkökulmista
– Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
– Henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
– Riskiarvioinnin teko eri tilanteissa
– GDPR:n mukaiset työkalut: tasapainotesti ja vaikutustenarviointi

Tietoturva ja tietoturvaloukkaukset

– Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
– Sähköinen viestintä, viestintäsalaisuus ja GDPR:n vaatimukset
– Tietotyövälineiden turvallinen käyttö: laitteet, ohjelmistot ja sovellukset
– Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa, ilmoitusvelvollisuus

Verkkokoulutukseen osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen Purot.net -verkkokoulutusympäristössä. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Kouluttajat

Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa.
Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Suoritustapa

Verkkokoulutukseen osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen Purot.net -verkkokoulutusympäristössä. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 04.10.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Perustietoa verkkokoulutuksista:

– reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen koulutus verkossa
– osallistuminen mahdollista Suomessa ja ulkomailla
– voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella
– tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
– saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua
– kommentointimahdollisuus chatissa
– koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi
– Snellmanedun henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa

Hinta

250 €

Ilmoittautumiset

10.10.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon