Koulutukset

Tietosuojavastaavan peruskoulutus 2 op -verkkokoulutus

Kuvaus

Mitä tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu, millaista osaamista edellytetään ja miten tehtävää hoidetaan käytännössä? Tietosuojavastaavan peruskoulutuksessa eri organisaatioissa toimivat tietosuojavastaavat saavat tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseksi ja luovat kehittämistehtävän muodossa oman tehtäväkuvauksensa.

GDPR:ssä eli EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltiin tiukat kriteerit, miten henkilötietojen käsittely ja rekisterien ylläpito tulee järjestää. Sen myötä kaikissa organisaatioissa tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota tietosuojakysymyksiin ja tietoturvaan.

Kurssi tarjoaa laajat perustiedot GDPR:n mukaisten velvollisuuksien hoitamiseen, minkä vuoksi se sopii tietosuojavastaavien lisäksi myös muille organisaation henkilötietojen käsittelyyn osallistuville sekä niistä päättäville.

Aika

11.04. – 25.04.2023

tiistaisinti 11.4. & 18.4. & 25.4.2023

klo 15.30-17.00, verkko

Webinaareista tehdään tallenteet, jotka voi katsoa myös myöhemmin.

Paikka

Verkkokoulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

Sisältö

Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
– Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
– Rekisterinpitäjän velvollisuudet, henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
– Henkilötietojen käsittelyn tarpeet ja tarkoitukset – mitä on mahdollista tehdä, mitä ei?
– Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

Tietosuojavastaavan työkalupakki ja työelämän tietosuoja
– Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
– Oikeutetun edun tasapainotesti
– Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
– Työelämän tietosuoja työnantajan ja työntekijän näkökulmista

Tietoturva ja tietoturvaloukkaukset
– Henkilötietojen riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
– Vaikutustenarviointi – milloin se on tehtävä ja miten?
– Tietosuoja sähköisessä viestinnässä ja markkinoinnissa
– Pilvipalvelujen ja sovellusten turvallinen käyttö
– Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa ja ilmoitusvelvollisuus

Etäkoulutuksiin osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen itsenäisesti / kurssin oppimisalustalla. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Kouluttajat

Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

– GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
– Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
– Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
– Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Suoritustapa

Verkkokoulutukseen osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen Purot.net -verkkokoulutusympäristössä. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa
Rehtori Soili Meklin p. 044 746 2841, soili.meklin@snellmanedu.fi

Ilmoittautuminen ja laskutus:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto p. 044 7290 020, toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 2.4.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 3.4.2023 ja peruutusehtomme astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

250 €

Ilmoittautumiset

02.04.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.