Koulutukset

Tietosuojavastaavan jatkokoulutus 2 op -verkkokoulutus

Kuvaus

Tämä jatkokoulutus on suunnattu tietosuojavastaaville, jotka haluavat syventää tehtävään liittyvää osaamistaan. Oletuksena on, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusvaatimukset ovat jo tuttuja osallistujille. Koulutus keskittyy mm. tietosuojan vuosittaiseen tietotilinpäätökseen, tietoturvauhkien torjuntaan, pilvipalvelujen tietosuojaan, henkilötietojen käsittelijöihin sekä vaikutustenarvioinnin tekoon.

Kurssi on täydentävä jatko-osa tietosuojavastaavien peruskoulutukselle, mutta ei vaadi sen suorittamista etukäteen. Koulutuksen aiheet pohjautuvat tietosuojavastaavien peruskoulutuksen suorittaneille tehtyyn kyselyyn syksyllä 2022.

Aika

05.12. – 19.12.2023

tiistaisinti 5.12., 12.12. ja 19.12.2023

klo 15.30-17.00, verkko

Webinaareista tehdään tallenteet, jotka voi katsoa myös myöhemmin.

Paikka

Verkkokoulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

Sisältö

Tietosuojan vuosikello, tietotilinpäätös ja tietoturvauhkiin reagointi
• Tietosuojan vuosikello
• Tietotilinpäätös
• Ajankohtaisia tietoturvauhkia, mm. huijaukset ja tietojenkalastelu
• Tietosuojan poikkeamat ja tietosuojarikkomuksiin reagointi
Tietosuoja pilvipalveluissa ja henkilötietojen käsittelijät
• Tietosuojan huomiointi pilvipalveluissa, mm. Googlen ja Microsoftin palvelut
• Pilvipalvelujen ehdot ja käsittelysopimukset
• Käsittelijöiden ja alakäsittelijöiden kartoitus
• Rekisterinpitäjän ohjeet henkilötietojen käsittelijöille
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DIAP)
• Milloin tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä?
• Vaikutustenarvioinnin teko
• Tietosuojavaltuutetun toimiston työkalu vaikutustenarviointiin
• Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle, mallisopimuslausekkeet ja täydentävät suojatoimet

Etäkoulutuksiin osallistuminen ja joko a) tietotilinpäätöksen tai b) jonkin pilvipalvelun tietosuoja-arvioinnin teko itsenäisesti / kurssin oppimisalustalla. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Kouluttajat

Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

– GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
– Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
– Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
– Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Arviointi

Etäkoulutuksiin osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen itsenäisesti / kurssin oppimisalustalla. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa
Niina Räsänen, suunnittelija
niina.rasanen@snellmanedu.fi
044 746 2863

Ilmoittautuminen ja laskutus:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
p. 044 7290 020
toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 22.10.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 23.10.2023 ja peruutusehtomme astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

350 €

(Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa)

Ilmoittautumiset

27.11.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.