Koulutukset

Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa (5op)

Aika

11.01. – 07.03.2022

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeiset tietosuoja- ja -turvasäädökset ja -ohjeet, antaa esimerkkejä niiden käytännön merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle, nimetä organisaation toimijat ja niiden tehtävät tietosuojatyössä, Tunnistaa tietosuojaan ja -turvaan liittyviä riskejä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Tietosuoja- ja turvatoiminnan erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Yksityisyyden suoja. Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet. Tietosuojan ja -turvan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoturvapolitiikka.

Suoritustapa

Verkko-opetus 135h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät ja aikataulutettu ryhmätehtävä. Opintojaksolla on yksi aikataulutettu ryhmätehtävä, muuten opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Kirjallisuus

1) Andreasson A., Riikonen J., Ylipartanen A. 2019. Osaava tietosuojavastaava. Tietosanoma. Helsinki. 2) Andreasson A., Koivisto J., Ylipartanen A. 2017. Tietosuojakäsikirja johdolle. Tietosanoma. Helsinki. 3) Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen syyskuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

12.12.2021 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua ilmoittautumisen maksutta, jos teet sen 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Jos perut ilmoittautumisen yli 14 vuorokauden kuluttua perimme koko koulutusmaksun mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen