Koulutukset

Tietokirjoittaminen I, 5 op, syksy 2022

Kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Sisältö
Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin – lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin – rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin. Kurssin voi toteuttaa eri vuosina eri lajeja painottaen, esimerkiksi essee tai kritiikki -kurssina.

Johdatus kirjallisuudentutkimukseen -kurssin osana opiskelijat osallistuvat luovan kirjoittamisen Tietokirjoittaminen I -kurssin luennoille. Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin – lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin – rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin. Kurssin voi toteuttaa eri vuosina eri lajeja painottaen, esimerkiksi essee tai kritiikki -kurssina. Kirjallisuuksien opiskelijat osallistuvat kurssin luento-osuuksiin (neljä kappaletta) ja lukevat opettajan kurssille määrittelemän oheismateriaalin (esimerkiksi artikkeli tai esimerkkiteksti). He kirjoittavat luentojen ja lukemansa materiaalin perusteella kahdeksan – kymmenen liuskan kommentoivan luentopäiväkirjan, jossa näkyy luentojen ja oheismateriaalien anti ja heidän oma ajattelunsa suhteessa kuultuun ja luettuun. Kirjallisuuden opiskelijat saavat kurssista 2 op merkinnällä hyväksytty/hylätty. Luentopäiväkirjat ottaa vastaan luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja ja ne tulee toimittaa arvioitaviksi viikko viimeisen luentokerran jälkeen.

Luovan kirjoittamisen sivuaineoikeuden saaneet opskelijat suorittavat kurssin osallistumalla sekä luento-osuuksiin että luovan kirjoittamisen opiskelijoille tarkoitettuihin harjoitustyöpajoihin. He saavat kurssista 5 op arvosalla 1-5.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat kurssin osallistumalla sekä luento-osuuksiin että ryhmäopetukseen. He saavat kurssista 5 op arvosalla 1-5.

Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa sekä artikkelien tai tietoteosten lukeminen (luovan kirjoittamisen opiskelijat)

Osallistuminen opetukseen, artikkelien tai tietoteosten lukeminen ja luentopäiväkirja (kirjallisuustieteiden pääaineopiskelijat osana ”Johdatus kirjallisuudentutkimukseen” -kurssia)

Toteutustavat
Luennot, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustehtävät, ryhmätyöskentely. Järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena Turun yliopistolla ja yhteistyöoppilaitoksissa.

Oppimateriaalit
Kurssin vastuuopettaja ja mahdolliset muut opettajat märittelevät kurssin alussa luettavat kirjat / artikkelit.

Arviointiasteikko
0-5

Arviointikriteerit
Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Yksityiskohtaisemmin arvioinnin perusteista luovan kirjoittamisen kursseissa voi lukea intrasta sivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/luovakirjoittaminen/Sivut/arviointiperusteet.aspx

Kielet
suomi

Taso
Perusopinnot

Aika

04.10. – 06.11.2022

Tiistaisin lähiopetusta, torstaisin etäopetusta

ti ja to
4.10. ja 6.10.
11.10. ja 13.10.
18.10. ja 20.10.

klo 16.30-19.45

Tehtävien palautukset 6.11. mennessä

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Esitiedot

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, kouluttaja, kirjailija, toimittaja

Suoritustapa

Jakso sisältää 12 tuntia luentoja ja 12 tuntia ryhmätyöskentelyä.

Kirjallisuus

Kurssin vastuuopettaja ja mahdolliset muut opettajat märittelevät kurssin alussa luettavat kirjat / artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.