Koulutukset

Tietokirjoittaminen I, 5 op, kevät 2023

Aika

11.04. – 27.04.2023

ti 11.4., to 13.4.
ti 18.4., to 20.4.
ti 25.4., to 27.4.

klo 16.30-19.45

tiistaina lähiopetus, torstaina etäopetus

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Esitiedot

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Tavoite

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin – lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin – rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, kouluttaja, kirjailija, toimittaja

Suoritustapa

Luennot, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustehtävät, ryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin opettaja määrittele kurssin alussa luettavat kirjat / artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen