Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveystieteiden tutkimusmenetelmien perusteet 5 op

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät terveystieteiden tutkimusmenetelmät, osaa vertailla ja perustella näiden menetelmien käyttöä erityyppisissä tutkimuksissa sekä osaa kuvata erilaisia tutkimusongelmia ja keinoja niihin vastaamiseksi. Hän osaa selittää terveystieteiden tutkimuksessa käytettävien tutkimusasetelmien mahdolliset rajoitteet sekä arvioida terveystieteiden tutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia.

Aika

08.01. – 15.03.2024

Esitiedot

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Tieteellisen ajattelun perusteet. Tutkimuskysymysten asettaminen ja niiden ratkaiseminen. Määrälliset, laadulliset ja monimenetelmälliset tutkimusmenetelmät. Ravitsemustieteen ja liikuntalääketieteen tutkimuksen erityispiirteet. Tutkimuksen eettiset kysymykset ja tietosuoja.

Suoritustapa

Verkko-opinnot: verkkotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Verkkotehtävät ja verkkotentti.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla H-5.

Kirjallisuus

Moodlessa jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen ravitsemustieteen ja terveyden
edistämisen tutkinto-opiskelijoille.

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

18.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 18.12.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen