Koulutukset

Terveyspsykologia 5 op, verkko-opinnot, lv. 2022-2023 (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee biopsykososiaalisen lähestymistavan perusteet ja tunnistaa sen soveltamismahdollisuuksia, tuntee terveyspsykologian keskeisiä aihealueita koskevat tärkeimmät teoriat sekä tutkimustulokset, tuntee nykyaikaisen psykosomatiikan keskeisiä kysymyksiä ja tutkimustuloksia, osaa kuvata kriittisen terveyspsykologian lähestymistapaa sekä osaa analysoida terveyspsykologisen tiedon merkitystä oman tieteenalansa tai arkielämänsä viitekehyksessä ja soveltaa terveyspsykologista tietoa vaikuttaakseen omaan tai muiden käyttäytymiseen.

Koulutuksen sisältö
Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. biopsykososiaalinen lähestymistapa ja sen soveltaminen, psykosomatiikka, kriittinen terveyspsykologia, terveyspsykologian eri tutkimus- ja sovellusalueiden keskeiset teoriat ja tutkimustulokset sekä terveyspsykologisset interventiot eri sovellusalueilla.

Suoritustavat ja arviointiperusteet

Vapaaehtoiset luennot (16 t), oppimistehtävät ja verkkotentti

Arviointi 0-5

Oppimateriaalit
Oppimistehtävien kirjallisuus:
Ogden, J. (2019). Health Psychology (6th edition).
Oppimistehtäväkohtaiset materiaalit
Tenttikirja:
Ogden, J. (2019). Health Psychology (6th edition).

Opettaja Petri Karkkola

Esitiedot

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5. Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite sähköpostitse avoinyliopisto@uef.fi

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Valinnainen opintojakso psykologian aineopinnoissa.

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen