Koulutukset

Terveyspolitiikan perusteet 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Tavoite
Opiskelija osaa kuvata terveyspolitiikan osana yhteiskuntapolitiikkaa, tunnistaa terveyspolitiikan laaja-alainen toimintaympäristö kansallisesti ja kansainvälisesti ja kuvata terveyspolitiikan osa-alueita.

Koulutuksen sisältö
Terveyspolitiikka kansanterveyden edistäjänä ja osana yhteiskuntapolitiikkaa. Kansainvälinen terveyspolitiikan toimintaympäristö.

Suoritustapa: Verkko-opinnot, omatoiminen opiskelu, verkkotentti
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Terveydenhuollon lainsäädäntö. Ajankohtainen verkkomateriaali.
Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville tai alalle suuntautuville, terveyspoliittisiin tehtäviin suuntaaville sekä aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso on pakollinen Kansanterveystieteen perusopintojen kokonaisuudessa.

Opettaja
Dos. Tiina Rissanen

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
9.1.-30.3.2023
Kontaktiopetus verkossa 13.1.2023 klo 12.00-14.00
Kontaktiopetus verkossa 15.2.2023 klo 13.00-17.00
Kontaktiopetus verkossa 30.3.2023 12.00-18.00
(Opintojakson mahdollinen muu kontaktiopetuksia korvaava suoritustapa tarkentuu myöhemmin.)

Opintojakso toteutuu Moodlessa. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä, Moodleen tulee kirjautua heti jakson alkaessa. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintojakson oppimisympäristössä.

Aika

09.01. – 30.03.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

11.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen