Koulutukset

Terveysliikunta perusopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnot

Kuvaus

Terveysliikunnan (ent. Liikuntalääketieteen) opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: 

Aika

07.09.2020 – 31.07.2021

Paikka

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Kohderyhmä

Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka ovat suoritettavissa täysin etäopiskeluna. Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Opiskelu ei kuitenkaan edellytä läsnäoloa oppimisympäristössä tiettyyn kellonaikaan. Opinnot soveltuvat suoritettavaksi töiden ohella.

Perusopintokokonaisuuden 30 op opinto-oikeusaika syyslukukautena ilmoittautuneilla on 1.8.2020-31.12.2021.

Opintojaksoille tulee lisäksi ilmoittautua WebOodissa erillisen ohjeen mukaisesti (ohje terveysliikunnan perusopintojen Moodle-ympäristössä). Huom! Opintojakson ”Liikuntafysiologian perusteet” ilmoittautuminen WebOodissa päättyy 7.9.2020.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset opintokokonaisuudelle 23.8.2020 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta 270 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

Ilmoittautumiset

23.08.2020 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.