Koulutukset

Terveyden edistämisen perusteet 5 op lv. 2022-2023

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– kuvata terveyden edistämisen ja terveystiedon perusteita ja keskeisiä sisältöalueita
– määritellä ja tunnistaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteitä sekä käyttää niitä asianmukaisesti
– rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintoihin
– arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa

Koulutuksen sisältö
Terveyden edistämisen ja terveystiedon keskeiset käsitteet, perusteet ja sisältöalueet. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen rakenne ja opetustarjonta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Suoritustapa: Orientaatiotehtävä, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja verkkotentti. Itsenäinen työskentely 135 h.

Kirjallisuus:

1.Duodecim. 2017. Koulun terveyskirjasto.

2. Summanen A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Opetushallitus, Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.

3. Paahtama S. 2016. Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016.

4. Pietilä A-M. & Terkamo-Moisio A. 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, no 26. Sivut: 13-72, 193-199.

Verkkotentti perustuu rajatusti oppimateriaaliin. Tenttiin kuuluvat alueet kuvattu tarkemmin opintojakson verkko-oppimisympäristössä. Jos kirjallisuus ei ole saatavissa kirjaston eAineistona: Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille

Opettaja
TtT Ari Haaranen

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
Opintojakso on opiskeltavissa 01.09.2022 – 31.07.2023 välisenä aikana.

Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 30.6.2023.

Vaihtoehtoiset orientaatiotehtävän ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautuspäivät lukuvuonna 2022-2023: 30.9.2022, 30.11.2022, 28.2.2023, 30.4.2023 ja 31.7.2023. Verkkotentti avoinna syyskuun, marraskuun, helmikuun, huhtikuun ja kesä-heinäkuun. Tarkempia tietoja toteutuksesta löytyy Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristössä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti koko lukuvuoden ajan.

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan syyskuussa 2022. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen