Koulutukset

Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnot

Kuvaus

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Suoritustapa: Verkko-opinnot. 

Sisältö: Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op. Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Tutustu aineopintojen INFOTALLENTEESEEN (15 min.). Opintojaksokohtaiset tiedot ovat nähtävillä alla näkyvässä luettelossa. 

Yhteiset opintojaksot 20 op:

4310531 Orientoituminen aineopintoihin 2 op (syksy 2020 tai kevät 2021)
4450345 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op (syksy 2020) 
4310532 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (kevät 2021)
4310533 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 6 op (kevät 2021)
4450346 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III 4 op (kevät 2021)

Valinnaiset opintojaksot 15 op:

Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:

4310523 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op (Syksy 2020)
4450344 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op (kevät 2021)
4450343 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (kevät 2021)
4310534 Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op (kevät 2021)

Hoitotyön johtamisen ja yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoista:

 4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (syksy 2020 tai kevät 2021) 

Kansanterveystieteen aineopinnoista:

4450342 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (syksy 2020)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (syksy 2020)
5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (syksy 2020)
4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (kevät 2021)
4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (kevät 2021)
5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (kevät 2021)

Ravitsemustieteen opinnoista:

4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op (syksy 2020 tai kevät 2021)
4460746 Ruokakulttuuri 2 op (syksy 2020 tai kevät 2021)
4460744 Terveyden psykologia 5 op (syksy 2020)

Paikka

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Esitiedot

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op tai vastaavat opinnot suoritettu hyvin tiedoin (arvosana 3).

Muualla kuin Itä-Suomen yliopistossa suoritetuista perusopinnoista on haettava korvaavuutta opintojen aloittamisen jälkeen.

Opintopisteet

35 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa. Ajankohdat tarkentuvat.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintokokonaisuudelle voi ilmoittautua ympäri lukuvuoden sivun lopussa olevan ”ilmoittaudu tästä” -linkin kautta.

Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille infokirjeen elokuussa ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta 370 euroa.
(Hinta sisältää 15 op valinnaisia opintojaksoja)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 320 euroa.

Opinto-oikeutta myönnetään 4 lukukautta. Se lukukausi, jonka aikana ilmoittaudut, luetaan ensimmäiseksi lukukaudeksi.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: