Koulutukset

Taloustieteiden matematiikka, 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika

18.01. – 25.08.2020

Kontaktiopetus:

la 18.1.2020
to-pe 23.-24.1.
la 8.2.
to-pe 13.-14.2.
la 7.3.
to-pe 12.-13.3.
la 28.3.2020, opetus vain etänä

To-pe klo 16.30-20.30
La klo 9.15-17.15

Tentti: ti 7.4. Tentti Moodlessa
1. uusintatentti ti 19.5.
2. uusintatentti ti 16.6.2020
3 uusintatentti 25.8.2020

klo 16.30-19.30.

Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin sisältyy itsenäisiä tehtäviä sekä videoluentojen katsomista.

Torstaisin ja perjantaisin opettaja on Lappeenrannassa, lauantaisin Lahdessa.

Tentit järjestetään sekä Lappeenrannassa että Lahdessa. Tentteihin tulee ilmoittautua ennakkoon tenttikalenterin kautta: www.paijathameenkesayliopisto.fi -> tenttikalenteri.

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

Kouluttajat

Olli-Pekka Hämäläinen

Suoritustapa

– luennot 42 tuntia
– laskuharjoitukset 14 tuntia
– tentti
– itsenäinen opiskelu: laskuharjoituksia sekä luentovideoiden katselua

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Kirjallisuus

Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintojaksolle 6.1.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova.

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: