Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op, kevät 2024

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuinka ruoka ja syöminen heijastavat ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka on osa identiteettiä.

Aika

18.03. – 31.05.2024

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusteet tulee suorittaa ennen opintojakson arviointia.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Ruoka osana kulttuuria. Ruokaan ja syömiseen liittyviä käsityksiä, uskomuksia ja normeja.
Syömiseen vaikuttuvat sosiokulttuuriset tekijät (esim. ikä, sukupuoli, uskonto, ruoan saatavuus,
tuloerot, alueelliset erot, kaupunki vs. maaseutu, kulttuuri, globaali näkökulma). Kasvisruokavalio, planetaarinen / kestävä ruokavalio esimerkkeinä sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta. Ruoka ja identiteetti.

Suoritustapa

Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa (yksilö- ja ryhmätehtävät), verkkotyöskentelyn osuus 100%. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Arviointiperusteet: Oppimistehtävät arvostellaan.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Kirjallisuus

Verkkotallenteet ja muu Moodlessa jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Opintojakso kuuluu ravitsemustieteen perusopintokokonaisuuteen 2023-2024.

Yhteydenotot:
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Tämä opintojakso kuuluu ravitsemustieteen perusopintoihin ja ravitsemustieteen sivuaineopintoihin. Opintojakso on pakollinen ravitsemustieteen 2. vuosikurssin opiskelijoille.

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

26.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen