Koulutukset

Stressin ja trauman fysiologiaa työnohjaajille ja kohtaamistyöhön jatkokoulutus

Kuvaus

Suosittu koulutus saa jatkoa osallistujien toiveesta!

Voit tulla myös suoraan jatkokoulutukseen, jos sinulla on stressiin ja traumaan liittyvät perustiedot hallussa. Tästä koulutuksesta saat takuuvarmasti uutta tietoa ja pääset syventämään osaamistasi uusimman tutkimustiedon valossa. Koulutuksesta saat valmista materiaalia, jota voit käyttää suoraan asiakastyössä (esim. kuvat, lyhyet ja ymmärrettävät tekstit).

Saat fysiologisia selityksiä ihmisen elintoimintojen ja käyttäytymisen muutokselle stressireaktioissa ja esimerkiksi työuupumuksessa. Saat myös helposti ymmärrettävät ja asiakastyössä hyödynnettävät selitykset siihen, mitä positiivisia muutoksia elimistössä tapahtuu kuormituksen vähentyessä. Kaikki jaettu tieto perustuu tieteelliseen tietoon ja saat käyttöösi kattavan kurssimateriaalin lähteineen. Koulutuksessa syvennetään Stressin ja trauman fysiologiaa työnohjaajille ja kohtaamistyöhön – peruskoulutuksen teemoja, sekä käsitellään osallistujien ja kouluttajan antamia esimerkkitilanteita. Voit lähettää kysymyksiä myös etukäteen ennakkotehtävän kautta. Osallistujien kysymykset ja toiveet huomioidaan toteutuksessa.

Aika

26.10. – 30.11.2023

Torstaisin 26.10., 16.11. ja 30.11.2023

klo 13.00-15.30

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena, josta tehdään tallenne. Tallenne on katsottavissa 1 kuukauden ajan.

Verkkokoulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Työnohjaajat ja työnohjaajiksi opiskelevat, opettajat, lasten ja nuorten parissa työskentelevät kuten lastensuojelun ammattilaiset, esihenkilöt ym.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

• on saanut uusia keinoja ja käytännön välineitä siihen, miten voi selittää stressin ja trauman ilmentymistä ja vaikutuksia asiakkailleen
• on saanut keinoja motivoida asiakkaita stressin vähentämiseksi
• tunnistaa omassa työssään mahdollisia kuormitustekijöitä ja on saanut uusia keinoja työskennellä aivojen terveyttä edistävästi
• osaa selittää ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ilmenemisen elimistön ja hermoston tasolla, tunnistaa ilmiön omalla alallaan ja miten myötätuntostressiä voi käsitellä
• on saanut tietoa ylisukupolvisen trauman ilmentymistä ja miten ne voivat näkyä työelämässä (esim. uupuminen, vuorovaikutuksen ongelmat)
• on saanut tietoa epigeneettisestä periytymisestä (esim. stressin periytyminen vanhemmilta) ja mitä siitä tiedetään tällä hetkellä.
• osaa selittää, miten oppimista aivoissa tapahtuu ja osaa soveltaa tätä asiakkaiden kanssa työskentelyssä voimavarana

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavat teemat:

• Torstaina 26.10 klo 13-15.30: Stressi ja trauma, oppiminen ja aivot
• Torstaina 16.11 klo 13-15.30: Ylisukupolvisuus, epigenetiikka, palautuminen ja motivointi
• Torstaina 30.11 klo 13-15.30: Tapausesimerkkejä, osallistujien omia toiveita ja kysymyksiä, stressistä ja traumasta eteenpäin

Kouluttajat

FM Heidi Kervinen, biologia, fysiologia. Kouluttajalla on seitsemän vuoden kouluttajakokemus ja monipuolinen työkokemus sosiaali- ja terveysalan johto- ja kehittämistehtävistä. Heidin koulutuksille on ominaista tutkitun tiedon tuominen käytännön tasolle ja hyvinvointia edistävä näkökulma.

Suoritustapa

Webinaari 9 x 45 min. Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen ennakkotehtävä, jonka voi halutessaan tehdä ennen koulutusta.

Ennakkotehtävä lähetetään osallistujille sähköpostilla noin 1-2 viikkoa ennen koulutusta.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kesayliopisto@hamk.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen: Päijät-Hämeen kesäyliopisto p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 15.10.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.10.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Hinta

195 €, sisältää luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Ilmoittautumiset

15.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.