Koulutukset

Stressin ja trauman fysiologiaa työnohjaajille

Kuvaus

Tehokkaassa ja käytännönläheisessä koulutuksessa perehdytään uusimman tutkimustiedon valossa siihen, miten stressi vaikuttaa muistiin, oppimiseen ja työskentelyyn. Tästä koulutuksesta saat takuuvarmasti uutta tietoa ja pääset syventämään aikaisempaa osaamistasi!

Koulutuksesta saat valmista materiaalia, jota voit käyttää suoraan asiakastyössä (esim. kuvat, lyhyet ja ymmärrettävät tekstit). Saat fysiologisia selityksiä ihmisen elintoimintojen ja käyttäytymisen muutokselle stressireaktioissa ja esimerkiksi työuupumuksessa. Saat myös helposti ymmärrettävät ja asiakastyössä hyödynnettävät selitykset siihen, mitä positiivisia muutoksia elimistössä tapahtuu kuormituksen vähentyessä. Aina uupumukselle tai työelämän ristiriidoille ei löydy suoraa selitystä nykyhetkestä. Oletko pohtinut, miten ylisukupolviset traumat voivat näkyä myös työelämässä esimerkiksi vuorovaikutussuhteissa tai taipumuksena uupumiseen? Kaikki koulutuksessa jaettu tieto perustuu tieteelliseen tutkimustietoon.

Aika

16.05.2023

klo 12.00-15.30

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena, josta tehdään tallenne.

Verkkokoulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on avoin kaikille, mutta eritisesti se sopii työnohjaajille ja työnohjaajiksi opiskeleville, opettajille, lasten ja nuorten parissa työskenteleville kuten lastensuojelun ammattilaiset sekä esihenkilöille.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

•on saanut uusia keinoja ja käytännön välineitä siihen, miten voi selittää stressin ja trauman ilmentymistä ja vaikutuksia asiakkailleen
• on saanut keinoja motivoida asiakkaita stressin vähentämiseksi
• osaa selittää ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ilmenemisen elimistön ja hermoston tasolla
• on saanut tietoa ylisukupolvisen trauman ilmentymistä ja miten ne voivat näkyä työelämässä (vuorovaikutus, uupumus, vallankäyttö).
• on saanut tietoa epigeneettisestä periytymisestä (esim. stressin periytyminen vanhemmilta) ja mitä siitä tiedetään tällä hetkellä.

Sisältö

Sisältö:
• Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
• Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
• Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
• Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä
• Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing
• Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen – voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa

Kouluttajat

FM Heidi Kervinen, biologia, fysiologia. Kouluttajalla on seitsemän vuoden kouluttajakokemus ja monipuolinen työkokemus sosiaali- ja terveysalan johto- ja kehittämistehtävistä. Heidin koulutuksille on ominaista tutkitun tiedon tuominen käytännön tasolle ja hyvinvointia edistävä näkökulma.

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen ennakkotehtävä, jonka voi halutessaan tehdä ennen koulutusta.

Ennakkotehtävä lähetetään osallistujille sähköpostilla noin 2 viikkoa ennen koulutusta.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kesayliopisto@hamk.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen: Päijät-Hämeen kesäyliopisto p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 2.5.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 3.5.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Hinta

95 €, sisältää luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Ilmoittautumiset

02.05.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.