Koulutukset

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista.

5511101 Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, syksy 2022 ja kevät 2023
5511151 Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op, syksy 2022 ja kevät 2023
5511155 Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op, syksy 2022 ja kevät 2023
5511152 Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op, kevät 2022 (aloitus 19.1.2023)
5511154 Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op, verkkokurssi, kevät 2022 (21.3.-4.5.2023)

Katso opintojaksojen tarkemmat tiedot sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Aika

31.08.2022 – 31.07.2023

Sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuus on suoritettavissa lukuvuoden 2022-2023 aikana. Lukuvuosi alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.7.2023, mutta virallinen opinto-oikeus on voimassa opintojaksokohtaisen aikataulun mukaisen ajan.

Katso opetuksen aikataulut sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Kohderyhmä

Sosiaalipedagogiikan sovellusmahdollisuudet ovat moninaiset, sillä se auttaa ymmärtämään ihmistä osana erilaisia yhteisöjä, yhteiskuntaa ja maailmaa. Sosiaalipedagogiselle ajattelulle on kysyntää erilaisissa asiantuntijatehtävissä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Sosiaalipedagogiikka sopii täydentämään oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä esimerkiksi yhteiskunta-, kasvatus ja humanististen tieteiden opiskelijoille. Suomessa sosiaalipedagogiikka on toiminnan viitekehys esimerkiksi yhteisöpedagogien ja sosionomien tutkinnoissa.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Tavoite

Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja aikataulutettuja opintojaksoja. Opintokokonaisuus sisältää vähäistä pakollista verkko-opetukseen osallistumista (kts. opintojaksokohtaiset tiedot). Suorittamistavat vaihtelevat opintojaksosta riippuen (verkkotentit, kirjalliset tehtävät, opintopiirit). Osan opintojaksoista voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella, osan vain toisena. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla.Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusteet -opintojaksosta.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle on mahdollista koko syyslukukauden 2022 ajan. Huomioi ilmoittautuessasi jaksokohtaiset suoritusajat. Keväällä 2023 ei enää oteta ilmoittautumisia opintokokonaisuudelle.

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (klikkaa ”ilmoittaudu tästä” sivun ylä- tai alareunasta). Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tulee ilmoittautua jokaiselle kokonaisuuteen kuuluvalle alajaksolle erikseen.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje syyskuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 275 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 50 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on tehtävä opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja maksu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Osallistujalle lähetetään infokirje elokuun alussa (aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla) ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

15.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 7.8.2022.
8.8.2022 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset