Koulutukset

Sosiaalipsykologia perusopinnot 25 op UEF, keväällä 2021 alkava opetus, verkko-opinnot

Kuvaus

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot. Klikkaa opintojakson nimeä nähdäksesi aikataulut ja opintojaksojen tarkemmat sisällöt.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Sosiaalipsykologian opiskelu sopii sosiaalista hyvinvointia edistävissä auttamisammateissa toimiville ja erilaisissa työelämän kehittämis- ja henkilöstötehtävissä työskenteleville. Sosiaalipsykologian opiskelu antaa valmiuksia ja asiantuntijuutta esimerkiksi erilaisiin henkilöstöhallinnon, tiimiorganisaatioiden, markkinoinnin, rekrytoinnin, koulutuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa suoritettaviin tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu niin julkisella sektorilla (kunnat, valtio), yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin (järjestöt, yhdistykset) toimiville sekä kaikille kiinnostuneille.

Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin. Tarkista kelpoisuus omasta tiedekunnasta / laitokselta jos olet epävarma soveltuvuudesta.

Tavoite

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Aducate Moodlea.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Sosiaalipsykologian perusteet -opintojaksosta.

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista, jakson perässä mainittu suoritusajankohta.

– Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, kirjallisuustentti kevät 2021 sekä lv. 2021-2022

– Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, kevät 2021 sekä lv. 2021-2022

– Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op, kevät 2021 sekä lv. 2021-2022

– Minuus ja elämänkulku 5 op, kevät 2021 sekä lv. 2021-2022

– Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, kevät 2021 sekä lv. 2021-2022

Perusopintokokonaisuuden voi suorittaa myös pelkillä kirjallisuustenteillä (verkkotentit).

HUOM! 1.8.2021 astuu voimaan uudet tutkintovaatimukset. Muutokset kevään 2021 tutkintovaatimuksiin ovat mahdollisia. 1.8. alkaen on opiskeltava voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle sivun lopussa olevan ”ilmoittaudu tästä” -linkin kautta.

Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille infokirjeet ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Seuraavan kerran infokirjeet lähetetään tammikuun 2021 alussa ja sen jälkeen n. 2 työpäivän sisällä ilmoittautumisesta.

Jos haluat ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille teethän ilmoittautumisen suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta 270 euroa.
(Sisältää kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat alajaksot)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: