Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta täydennyskoulutus 25 op

Kuvaus

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –koulutus on aikuisille suunnattu Suomen Hoivakoiran kehittämä täydennyskoulutus. Koulutuksessa opiskelija saa valmiuksia tukea koiran kanssa työparina yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen.

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi asiakkaan itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ryhmänohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena asiakkaat löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus-, tunne- ja yhteistyötaitoja.

Koulutuksessa on keskeistä henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu (oppimisprosessi) uuden tehtävän edellyttämien valmiuksien omaksumiseksi.

SPKT-ohjaajakoulutuksen (25 op) hyväksytysti suorittanut opiskelija saa oikeuden käyttää SPKT®-tavaramerkkiä tarjoamansa koiratoiminnan yhteydessä, jota valmistunut opiskelija itse ohjaa.

Aika

06.04. – 24.11.2024

Lähiopetusjaksot:

1. jakso 6.-7.4.2024
2. jakso 24.-25.8.2024
3. jakso 5.-6.10.2024
4. jakso 23.-24.11.2024

Koirakkofoorumipäivä 18.5.2024

klo 10.00-16.00

Paikka

Lähiopetusjaksot järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston tiloissa, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73.

Koirakkofoorumin koulutuspaikka Lahen Murre, Hollola

Kohderyhmä

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutus on suunnattu Sinulle, joka haluat hyödyntää koira-avusteisuutta työssäsi tai suunnittelet esimerkiksi alan yrittäjyyttä.

Koulutuksen kohderyhmät ulottuvat ”vauvasta vaariin” ja, myös työympäristöt ovat moninaiset, esimerkiksi varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, perhe- ja sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelu, seurakunnat, koulut, kuntoutus- sekä hoivakodit.

Tavoite

Koulutuksen käytyään osallistuja:

• Tuntee sosiaalipedagogiikan teoriaa ja keskeiset käsitteet
• Ymmärtää ja ottaa huomioon sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ammatilliset erityispiirteet
• Tuntee ryhmätoiminnan mahdollisuudet ja erityispiirteet, osaa ohjata sosiaalipedagogista koiratoimintaa turvallisesti, asiakaslähtöisesti ja toiminnan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
• Osaa tunnistaa asiakkaan sosiaalisen tilanteen, asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita ja arvioida vaikuttavuutta
• Tuntee koiran kanssa työparina tehtävän varhaisen tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuudet
• Pystyy arvioimaan ja kehittämään omia ja koiransa valmiuksia sekä toteuttamaan koiratoimintaa sen mukaisesti (mm. sosioemotionaaliset taidot)
• Tuntee kokemuksellisen oppimisen sekä luovuutta tukevan ilmapiirin rakentamisen lainalaisuudet (tavoitteellinen työote)

Opintopisteet

25 op

Sisältö

SPKT-koulutus on luonteeltaan voimavarakeskeinen ja kokemuksellista oppimista painottava prosessikoulutus, jossa teoriatietoon yhdistyy kokemuksellisuus ja opiskeltavan aiheen soveltaminen työelämään.

Koulutuksen keskiössä on yksilön sosiaalisen kasvun ja aktiivisen toimijuuden tukeminen koiran kanssa työparina tapahtuvan ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Kukin koirakko rakentaa omaa yksilöllistä ammatillista polkuaan opiskelijaryhmän sekä kouluttajan tuella. Ammattitaitoisten ja kokeneiden kouluttajien lisäksi toisten opiskelijoiden koulutus- ja työkokemusten laaja kirjo tarjoavat mielenkiintoisia kohtaamisia lähijaksoilla.

Osana koulutusta opiskelija toteuttaa koiransa kanssa voimaannuttavan harjoitustyön valitsemassaan kohderyhmässä.

Kurssilaisilla on henkilökohtainen mentori käytettävissä osana koulutusta.

TOTEUTUSTAPA

• Lähijaksot 9,5 päivää ja käytännön harjoitukset 11 op, n. 297 tuntia

• Etäopiskelu 10 op, n. 270 tuntia sisältäen:
   ◦ Ennakkotehtävät, 3 välitehtävää, videoiden katseleminen
   ◦ Havainnointikäynnit vähintään 3kpl
   ◦ Oppimispäiväkirja ja mentorointikeskustelut
   ◦ Ohjausharjoittelut 10kpl sekä videonäyttö
• Lopputyö 4 op, n. 108 tuntia

YHTEENSÄ 25 op / n. 675 tuntia

Kouluttajat

Sosped Koira -tiimi, lähikouluttajina Satu Karmankallio & Helena Prepula

Lisätietoja kouluttajista sospedkoira.fi

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 6.3.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7.3.2024 ja peruutusehtomme astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Koulutuksen esittelyvideo: Sosiaalipedagoginen koiratoiminta täydennyskoulutus 25 op

Hinta

2350 €, hinta sisältää soveltuvuuskartoituksen yhdelle koiralle per opiskelija.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä (huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu)

Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

06.03.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus