Koulutukset

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan yhteiskuntateoreettisia lähtökohtia ja peruskäsitteitä.

Koulutuksen sisältö
Tutustuminen sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan yhteiskuntateoreettisia lähtökohtia käsittelevään kirjallisuuteen.

Suoritustapa

Kirjallisuus, joka suoritetaan verkkotenttinä Moodlessa tai oppimistehtävänä.

Oppimateriaalit

Kolme seuraavista:

Isola, A-M. & Suominen, E. Suomalainen köyhyys. Helsinki: Into, 2016.
Kurki, L. & Nivala, E. (toim.): Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen: Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tampere University Press, 2006, SIVUT: 1 – 192.

Lehto, M. Hyvinvointiyhteiskunnan arvot. Avain tulevaisuuden Suomeen. Helsinki: Into, 2020
Madsen, B.: Socialpedagogik: integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur, 2006.

Opettajan osoittamat artikkelit (viisi artikkelia yhdessä vastaa yhtä kirjaa)

Opettaja
Yliopistonlehtori Kati Kataja

Esitiedot

Sosiaalipedagogiikan perusteet

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:

Syyslukukaudella 2022: ke 24.8.2022, ke 5.10.2022, ke 30.11.2022
Kevätlukukaudella 2023: ke 25.1.2023, ke 8.3.2023, ke 31.5.2023

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 14.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen