Koulutukset

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet ja oppihistoriallisen kehityksen peruslinjat sekä ymmärtää sosiaalipedagogisen tutkimuksen erityispiirteitä. Hänellä on valmiuksia perehtyä sosiaalipedagogisiin teorioihin ja hän tunnistaa sosiaalipedagogiikan käytännön sovellutuksia.

Koulutuksen sisältö
Sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet, oppihistoriallinen kehitys, tieteenteoreettiset perusteet, käytännön sovellutukset.

Suoritustapa

Luento- ja kirjallisuustentti verkkotenttinä. Luennot järjestetään verkkovälitteisesti Zoomilla syksyllä 2022. Saatavana myös tallenteena Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali:

Nivala, E. & Ryynänen, S. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus, 2019.

Opettaja
YTT Elina Nivala

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Luennot verkkovälitteiseti Zoomissa (luennon jälkeen saatavilla tallenteena Moodlessa):

ti 27.9. klo 14 – 17
to 29.9. klo 14 – 17
to 6.10. klo 13 – 16
pe 7.10. klo 9 – 12
ke 12.10. klo 13 – 16
to 13.10. klo 14 – 17

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

Syyslukukaudella 2022: ke 31.8.2022, ke 26.10.2022, ke 7.12.2022
Kevätlukukaudella 2023: ke 22.2.2023, ke 5.4.2023, ke 7.6.2023

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 14.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen