Koulutukset

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä sosiaalipedagoginen työote tarkoittaa ja miten sitä voi soveltaa eri toimintaympäristöissä.

Koulutuksen sisältö
Sosiaalipedagogiikan toimintakenttiä ja -muotoja. Opintojaksolla perehdytään kohtaamiseen, kommunikaatioon ja yhteisöllisiin suhteisiin sosiaalipedagogisessa toiminnassa, sosiaalipedagogiikkaan eri toimintaympäristöissä sekä sosiaalipedagogisen toimijan työkaluihin ja menetelmiin.

Suoritustapa

Opintopiiri ja palautekeskustelu sekä kirjoitustehtävät. Opintojakson alkutapaamiseen osallistuminen kuuluu osaksi kurssisuoritusta.

Toteutustapa

Monimuoto-opetus. Etäsuoritus mahdollinen.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu ja vaatii aktiivista työskentelyä opintojakson aikana. Katso tarkempi aikataulu ja viimeinen ilmoittautumispäivä opintojen aika ja paikka -kohdasta.

Kirjallisuus

Oppimateriaalina suomalaisia ja kansainvälisiä artikkeleja sekä verkkoluentoja. Oppimateriaali jaetaan opintojakson yhteydessä.

Opettaja
FT Sanna Ryynänen

Aika

09.01. – 31.07.2023

Esitiedot

Sosiaalipedagogiikan perusteet

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkkokurssi alkaa: 19.1.2023

Loppu aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opintojakson alkutapaaminen to 19.1.2023 klo 10-12 verkossa. Lopputapaamiset sovitaan jokaisen opintopiiriryhmän kanssa erikseen. Opintojaksolle ei voi tulla mukaan, ellei ole paikalla 19.1. aloitustapaamisessa (tai ilmoittanut hyväksyttävän syyn poissaololle).

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen 4.12.2022 mennessä.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje joulukuussa 2022.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

04.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 14.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen