Koulutukset

Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op UEF, keväällä 2021 alkava opetus, verkko-opinnot

Kuvaus

Opintoihin ei voi enää ilmoittautua kevätlukukauden aikana.

Opintojaksojen aikataulutus on alla. Klikkaamalla opintojakson nimeä pääset tutustumaan opintojaksojen tarkempiin tietoihin.
Huom! Osan jaksoista voit suorittaa vasta lukuvuoden 2021-2022 aikana. Lukuvuoden 2021-2022 tutkintovaatimukset vahvistetaan myöhemmin kevätlukukaudella, muutokset ovat siis mahdollisia! Voit mahdollisista tulevista muutoksista huolimatta suorittaa opinnot loppuun 31.7.2022 mennessä. Opinto-oikeutta myönnetään 1.1.2021-31.7.2022.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat jaksot:

Aika

14.01.2021 – 31.07.2022

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Osan opintojaksoista voi suorittaa vasta lukuvuoden 2021-2022 aikana. Tutkintovaatimuksiin saattaa tulla muutoksia 1.8.2021 alkaen.

Opintojaksoille tulee lisäksi ilmoittautua WebOodissa erillisen ohjeen mukaisesti, ohje löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa

Tavoite

Tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen, johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.

Ymmärtää johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimuksellisiin lähtökohtiin ja tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja kehittää akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 30 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin. Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilönä toimii professori Johanna Lammintakanen.

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Kirjaudu opintojakso kohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty tai 0-5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintokokonaisuudelle ei voi ilmoittautua enää kevätlukukaudella 2021.

Hinta

Hinta 390 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 170 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

28.02.2021 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon