Koulutukset

Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op UEF, keväällä 2021 alkava opetus, verkko-opinnot

Kuvaus

Opintoihin ei voi enää ilmoittautua kevätlukukauden aikana.

Opintojaksojen aikataulutus on alla. Klikkaamalla opintojakson nimeä pääset tutustumaan opintojaksojen tarkempiin tietoihin.
Huom! Osan jaksoista voit suorittaa vasta lukuvuoden 2021-2022 aikana. Lukuvuoden 2021-2022 tutkintovaatimukset vahvistetaan myöhemmin kevätlukukaudella, muutokset ovat siis mahdollisia! Voit mahdollisista tulevista muutoksista huolimatta suorittaa opinnot loppuun 31.7.2022 mennessä. Opinto-oikeutta myönnetään 1.1.2021-31.7.2022.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat jaksot:

Aika

14.01.2021 – 31.07.2022

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Osan opintojaksoista voi suorittaa vasta lukuvuoden 2021-2022 aikana. Tutkintovaatimuksiin saattaa tulla muutoksia 1.8.2021 alkaen.

Opintojaksoille tulee lisäksi ilmoittautua WebOodissa erillisen ohjeen mukaisesti, ohje löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa

Tavoite

Tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen, johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.

Ymmärtää johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimuksellisiin lähtökohtiin ja tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja kehittää akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 30 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin. Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilönä toimii professori Johanna Lammintakanen.

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Kirjaudu opintojakso kohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty tai 0-5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintokokonaisuudelle ei voi ilmoittautua enää kevätlukukaudella 2021.

Hinta

Hinta 390 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 170 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

28.02.2021 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty tai 0-5.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: