Koulutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet (3op)

Aika

20.09. – 30.11.2021

Verkko-opinnot Moodlessa em. aikavälillä.
Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Esitiedot

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op (MOOC) ja monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op (MOOC).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Etsiä tiedonhallintaa koskevaa tietoa ja tulkita sitä. Kuvata tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Kuvata tiedonhallinnan nykytilan ja tulevaisuudennäkymiä.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Tiedonhallinnan nykytilanne ja kehitysvaiheet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen.

Suoritustapa

Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät, pienryhmätyöskentely ja kokoava harjoitustyö, jossa opiskelija arvioi omaa oppimistaan. Opintojakso sisältää 7 osiota, jotka suoritetaan määräpäiviin mennessä. Opintojakson puolessa väliin mennessä pitää suorittaa alkuosa opintojaksosta ja loppuosa suoritetaan omaan tahtiin opintojakson päättymiseen mennessä.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Kirjallisuus

Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali. Tarvittava oppimateriaali on saatavissa sähköisenä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen syyskuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

06.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua ilmoittautumisen maksutta, jos teet sen 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Jos perut ilmoittautumisen yli 14 vuorokauden kuluttua perimme koko koulutusmaksun mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen