Koulutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op, syksy 2022

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– tunnistaa ja määritellä tiedonhallinnan keskeiset käsitteet

– etsiä tiedonhallintaa koskevaa tietoa ja tulkita sitä

– kuvata tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

– kuvata tiedonhallinnan nykytilan ja tulevaisuudennäkymiä

Koulutuksen sisältö
Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Tiedonhallinnan nykytilanne ja kehitysvaiheet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen.

Suoritustapa: Verkko-opetus 87 h, sisältäen videoluentoja, kirjallisuuteen tutustumista ja oppimistehtäviä. Opintojaksolla on aikataulutettua etenemistä.

Kirjallisuus: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali. Tarvittava oppimateriaali on saatavissa sähköisenä.

Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka ovat tekemisissä potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa, kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, kirjaamisesta ja sen kehittämisestä.
Opintojakso on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuutta 25 op.

Opettaja
Tiina Hassinen

Edeltävät opinnot
Suositellaan seuraavaa opintojaksoa:

5425033A MOOC, Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot ajalla 21.09.2022 – 30.11.2022.

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana. Kirjautumisohjeet lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aika

21.09. – 30.11.2022

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Opintopisteet

3 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

04.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen