Koulutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Aika

01.09.2022 – 31.07.2023

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Opetuksen aikataulut löydät sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Opinnot soveltuvat täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalalle sekä hyvinvointialueiden toimijoille.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
– selittää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä
– tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeisiä teorioita ja menetelmiä
– soveltaa tietosuojaa ja -turvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa
– tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden tiedonhallintaan liittyviä tekijöitä
– soveltaa oppimaansa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan käytännöissä

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot 25 op koostuvat kahdeksasta (8) opintojaksosta, joista yhden voit valita kahdesta vaihtoehtoisesta opintojaksosta:

5425033A MOOC, Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op 01.09.2022 – 31.07.2023 (verkko-opinnot, Digicampus)Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

5425033B MOOC, Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op 01.09.2022 – 31.07.2023 (verkko-opinnot, Digicampus) Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

5425033C Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op 21.09.2022 – 30.11.2022. Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä ja se tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

YS00CY49 MOOC, Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op 01.09.2022 – 31.07.2023 (verkko-opinnot, Digicampus) Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

YS00CY50 MOOC, Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op 15.09.2022 – 31.07.2023 (verkko-opinnot, Digicampus) Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

5425013 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op 20.03.2023 – 31.05.2023. Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on kolme vaihtoehtoista tenttipäivää: 17.4., 8.5. ja 29.5.2023. Suositellaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuuden viimeiseksi opintojaksoksi. Opintojakso kokoaa perusopintokokonaisuuden sisällön.

5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op 01.09.2022 – 31.07.2023 Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti (jaksolla neljä palautuspäivää vuoden aikana: loka-, joulu-, huhti- tai heinäkuun lopussa).

Lisäksi opiskelija valitsee toisen seuraavista:

5425031 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op 21.02.2023 – 02.05.2023. Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä ja se tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

5426153 MOOC, SNOMED CT, Peruskurssi 5 op 01.09.2022 – 31.07.2023 (verkko-opinnot, Digicampus) Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla HYV/HYL tai 0-5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle viimeistään 14.8.2022.

Osallistujalle lähetetään infokirje ilmoittautumisen päätyttyä.

Yksittäiselle jaksoille ilmoittautuminen sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin

Hinta

Kokonaisuuden hinta 275 euroa (laskettu 25 opintopisteen mukaan).

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 50 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Yksittäisen opintojakson hinta on Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimän maksu 30 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on tehtävä opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja maksu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Osallistujalle lähetetään infokirje elokuussa.

Ilmoittautumiset

11.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 14.8.2022. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset