Koulutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot, verkko-opinnot, lv 2021-2022, 25 op

Aika

21.09.2021 – 31.07.2022

Opiskelun voi aloittaa syyskuun 2021 alussa.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

– selittää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä
– tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeisiä teorioita ja menetelmiä
– soveltaa tietosuojaa ja -turvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa
– tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden tiedonhallintaan liittyviä tekijöitä
– soveltaa oppimaansa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan käytännöissä

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista. Perusopinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, sen tiedonhallintaan ja johtamiseen, tiedonhallinnan keskeisiin teorioihin ja menetelmiin, tietosuojaan ja -turvaan sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan vastuuhenkilönä toimii professori Kaija Saranto. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot 25 op koostuvat seitsemästä (7) opintojaksosta, joista yhden voi valita kahdesta vaihtoehtoisesta opintojaksosta:

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan (MOOC) 1 op (verkko-opinnot, Digicampus) 1.9.2021–31.7.2022. Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op (verkko-opinnot, Mooc/Digicampus). 1.9.2021–31.7.2022. Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op (verkko-opinnot) 21.9.–30.11.2021

Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (verkko-opinnot) 11.1.–7.3.2022

Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op (verkko-opinnot) 1.9.2021-31.7.2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op (verkko-opinnot) 21.2.–2.5.2022

TAI

SNOMED CT, peruskurssi 5 op (Mooc/Digicampus), 1.9.2021-31.7.2022

Sosiaali ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op (verkko-opinnot), 4.4.-17.5.2022, tentti 21.4., uusintatentti 17.5. Itsenäisesti opiskeltava jakso, jossa verkkotentti ja uusintatentti. Suositellaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuuden viimeiseksi opintojaksoksi.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla HYV/HYL tai 0-5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (klikkaa ”ilmoittaudu tästä” sivun ylä- tai alareunasta). Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla tarkempi infokirje syyskuun alussa. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa infokirje lähetetään n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta.

Mikäli haluat ilmoittautua yksittäiselle alajaksolle tee ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevien yksittäisten jaksojen kautta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin

Hinta

Kokonaisuuden hinta 275 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 50 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2021-2022 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.
Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen syyskuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

14.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Voit perua ilmoittautumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 31.8.2021.

31.8. jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 14 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 14 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun.

Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset