Koulutukset

Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma, 40 op (Advanced Solution Focused Practitioner) LYT 5 AB

Kuvaus

Hakuaikaa jatkettu 23.1. asti!

Tämä 40 op:n laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutus soveltuu erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Hakijalta toivotaan alan työkokemusta 4-5 vuotta. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja kestää noin 1,5 vuotta. Koulutus on ammatillista täydennyskoulusta, jonka voi suorittaa oman työn ohella. Koulutusohjelma sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot (näitä opintoja edellytetään mahdolliseen psykoterapeuttikoulutukseen hakeuduttaessa).

Aika

03.03.2022 – 09.06.2023

Koulutukseen valitaan yhteensä 40 opiskelijaa, jotka kouluttajat jakavat kahteen ryhmään A ja B ilmoittautumisajan päätyttyä. Ryhmää ei voi etukäteen valita.

Lähiopetuspäivät ryhmä A:
3.-4.3.2022
14.4.2022
19.8.2022
13.-14.10.2022 Helsinki
25.11.2022
9.2.2023
maaliskuu 2023, 2 pvä Helsinki
18.4.2023
8.6.2023

klo 9.00-15.45

Lähiopetuspäivät ryhmä B:
17.-18.3.2022
22.4.2022
19.8.2022
13.-14.10.2022 Helsinki
4.11.2022
10.2.2023
maaliskuu 2023, 2 pvä Helsinki
18.4.2023
9.6.2023

klo 9.00-15.45

Lähiopetuspäivien välissä on itsenäistä opiskelua sekä verkkotyöskentelyä oppimisalustalla.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kansainvälisten opettajien koulutuspäivät Helsingissä.

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Koulutussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Eduksi perustason englanninkielentaito. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija:
• Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
• On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tunnusomaisiin piirteisiin
• On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
• Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
• Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
• Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset menetelmät
• Osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
• On perehtynyt positiivinen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Kouluttajat

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus.

Vastuukouluttajat:
Maiju Ahola, KM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso)
Jussi Saarnio, PsM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso)

Suoritustapa

Koulutus koostuu:
• lähiopetuspäivistä (12 kpl), joista neljä kappaletta Helsingissä (vieraileva kansainvälinen kouluttaja)
• työskentelystä oppimisalustalla
• pienryhmätapaamisista
• kirjallisuuteen perehtymisestä
• itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
• loppuraportista

Koulutus kattaa lisäksi Reteaming –valmentajapätevyyden saamiselle edellytyksenä olevan koulutusosan. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet voivat halutessaan jatkaa lisäkoulutukseen ja saada seuraavan tason sertifioinnin (Master Solution Focused Practitioner of therapy).

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi, p. 09 436 2556

Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt:
Jenna Mattila, puh. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 23.1.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 24.1.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa
– kerro lyhyesti kuvaus tämän hetkisestä työnkuvastasi (erityisesti ihmisten kanssa tehtävästä auttamis- ja/tai keskustelutyöstä)
– muu sosiaali- terveys-, opetus- tai kasvatusalan työkokemus
– muu auttamis- ja keskustelutyöhön kouluttautuminen
– missä/miten aiot suorittaa koulutukseen sisältyvän harjoittelun
– miten toivot hyödyntäväsi saamaasi koulutusta

Valinnat tehdään hakemusten perusteella.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa per ryhmä A ja B. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

2950 € , sisältää opetuksen ja aloitusjaksoon liittyvät Lyhytterapeuttisen työskentelyn haastattelukortit.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä (max. 8 erää), kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään (hakemuksesi perään). Kaikki erät lähetetään yhdellä kertaa samassa viestissä.

Ilmoittautumiset

23.01.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

#lyhytterapia #lyhytterapiakoulutus #lyhytterapia lahti