Koulutukset

Sertifioitu ratkaisukeskeinen coach -koulutus (40 op)

Kuvaus

Lyhytterapiainstituutin kanssa yhteistyössä toteutettava koulutus noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason osaamisvaatimuksia (Advanced Solution-Focused Practitioner of Coaching). IASTI:n sertifiointi merkitään suoraan koulutustodistukseen.

Ratkaisukeskeinen coaching on minimalistinen ja pragmaattinen teoria myönteisen muutoksen aikaansaamisesta. Se vahvistaa asiakkaiden toiveikkuutta ja uskoa onnistumiseen ja varmistaa hyvän yhteistyön eri osapuolten välillä. Työskentelytapana ratkaisukeskeinen coaching lisää ja vahvistaa ongelmanratkontataitoja, nopeuttaa päätöksentekoa ja on ajankäytöltään tehokasta. Erityisen tehokasta siitä tekee, että sen tulokset ovat mitattavissa, se vaikuttaa voimaannuttavasti valmennettaviin ja coaching-prosessin aikana saavutetut taidot ovat siirrettävissä muille elämän osa-alueille.

Tämä koulutusohjelma ohjaa ratkaisukeskeisten ohjaus- ja konsultointikäytänteiden äärelle ja antaa valmiudet hyödyntää opittuja työskentelymenetelmiä niin henkilökohtaisessa valmennuksessa kuin yhteisöjen kehittämistyössä ja ongelmien ratkaisemisessa.

Aika

19.08.2021 – 04.10.2022

19.-20.8.2021
21.9.2021
13.-14.10.2021 Helsingissä
17.12.2021

8.2.2022 Työnohjauskerta Zoomissa
8.-9.3.2022 Helsingissä
10.5.2022
19.8.2022
4.10.2022

klo 9.00-15.45

Lähiopetuspäivien välissä on itsenäistä opiskelua sekä verkkotyöskentelyä oppimisalustalla Howspace:ssa.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kansainvälisten opettajien koulutuspäivät Helsingissä.

Kohderyhmä

Kaikille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan toteuttaa terapeuttista coachingia ja huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ja kehittämisestä.

Sisältö

Jakso 1. Ratkaisukeskeisen coachingin perusteet ja haastattelukäytänteet

Aloitusjakso esittelee ratkaisukeskeisen coachingin perusteet ja keskeiset työtavat. Coaching on kokemukselliseen oppimiseen nojaava ohjausmenetelmä. Opetuksessa hyödynnetään coachingin harjoittelua vertaisryhmissä ja demonstraatioiden kautta.

Jakso 2. Terapeuttinen coaching

Jaksossa perehdytään ratkaisukeskeiseen, terapeuttiseen työskentelyotteeseen ja kysymystyyppeihin. Tutustutaan siihen miten asiakkaita autetaan selviytymään vaikeissa elämäntilanteissa, lisäämään itsetuntemustaan tai saavuttamaan heille tärkeitä päämääriä ja tavoitteita.

Jakso 3. Ratkaisukeskeinen coaching (työ)yhteisöjen ja ryhmien kehittämisessä

Jaksossa sovelletaan ratkaisukeskeistä näkökulmaa (työ)yhteisöjen ja ryhmien toimintakulttuurin kehittämiseen. Keskiössä on voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ja toisaalta (työ)yhteisön ratkaisukeskeinen kehittäminen. Erityisesti perehdytään kommunikaation tarkasteluun ja siinä korjaavan ja vahvistavan palautteen merkitykseen osana kehittämisprosessia.

Jakso 4. Kansainvälisten asiantuntijoiden seminaarit

Jakso toteutetaan kahdessa osassa. Kumpikin osa on kaksipäiväinen seminaari, jonka opettajana toimii ratkaisukeskeisen työskentelytavan kansainvälinen asiantuntija. Kansainväliset seminaaripäivät tutustuttavat ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työn eri sovelluksiin ympäri maailmaa. Seminaaripäivät pidetään muun koulutuksen tapaan Helsingissä.

Jakso 5. Yksilöiden ja yhteisöjen henkinen hyvinvointi

Jakso käsittelee henkisen (työ)hyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä yhteisöjen menestystekijänä. Jaksossa opiskellaan, miten ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät tukevat työuupumuksesta selviytymistä ja palauttavat hyvän työvireen. Erityistarkastelussa on, mistä työpaikan hyvä ilmapiiri koostuu ja miten se voidaan tehdä.

Jakso 6. Ratkaisukeskeinen konfliktinsovittelu

Jaksossa perehdytään vaikuttavaan, kustannustehokkaaseen sovittelumenetelmään, joka poikkeaa perinteisistä toimintatavoista. Sovitteluun tutustutaan yksityiskohtaisesti tarkastellen sen eri sovelluskäytäntöjä. Ratkaisukeskeistä sovittelua voidaan hyödyntää mm. avioerojen ja huoltajuuskiistojen selvittelyssä, työpaikkakonflikteissa, naapureiden sovittelutilanteissa sekä osana rikosten seuraamusjärjestelmää.

Jakso 7. Ratkaisukeskeinen johtaminen

Jaksossa perehdytään ratkaisukeskeisen ajattelutavan soveltamiseen esimiestyössä ja johtamisessa. Tutustutaan siihen, miten ratkaisukeskeiset työskentelytavat soveltuvat organisaation toiminnan ohjaamiseen kuten linjajohtamiseen, tiimipalavereihin, tulos- ja kehityskeskusteluihin, työilmapiiritutkimusten purkamiseen ja koulutus- ja työnohjauskäytänteiden rakentamiseen.

Jakso 8. Ratkaisukeskeisen koulutusohjelman päättötyöseminaari

Jaksossa opiskelijat todentavat osaamistaan. Jokainen esittelee hoitamansa asiakastapauksen. Tapauskuvausten liitteenä tulee olla reflektiivinen analyysi omasta ratkaisukeskeisestä työskentelystä esitellyssä tapauksessa.

Kouluttajat

Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus. Kouluttajat ovat myös itse käyneet ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen.

Vastuukouluttajat:
Johdon kouluttaja, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti Tapani Ahola
Työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti Maiju Ahola.

Suoritustapa

Koulutus koostuu:
• lähiopetuspäivistä (12 kpl), 7 op
• pienryhmätapaamisista, 3 op
• kirjallisuuteen perehtymisestä, 11 op
• työskentelystä oppimisalustalla, 9 op
• itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min), 7 op
• loppuraportista, 3 op

Koulutus kestää 15 kuukautta ja on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 11 ja 1 työnohjauskerta Zoom-verkkoalustalla.
Lisäksi koulutukseen kuuluu pienryhmätyöskentelyä, ennakko- ja välitehtäviä, omatoimista työmenetelmien harjoittelua (100 x 45 min), kirjallisuuteen tutustumista suomen ja englannin kielellä sekä työskentelyä oppimisalustalla.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi, p. 09 436 2556

Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, puh. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 21.7.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 22.7.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa kerro seuraavat asiat:
• peruskoulutus ja ammattinimike
• mahdollinen aikaisempi koulutus ratkaisu- ja voimavarakeskeisistä menetelmistä
• miten toivot hyödyntäväsi tätä koulutusta

Valinnat tehdään hakemusten perusteella.

Mikäli kaikki hakijat täyttävät hakukelpoisuuden, valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

3290 €, sisältää opetuksen, lounaan seisovasta pöydästä ja päiväkahvit.

Helsinki-päivien lounaat ja kahvit ovat omakustanteiset.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä (max. 7 erää), kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään (hakemuksesi perään).

Ilmoittautumiset

21.07.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: