Koulutukset

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op, 2022-2023

Kuvaus

Koulutuksessa on vielä 3 paikkaa vapaana. Pikaiset ilmoittautumiset kesäyliopistoon!

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op on monipuolinen koulutuskokonaisuus, joka antaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina. Seksuaaliterapeuttikoulutus on jatkokoulutus seksuaalineuvojakoulutuksen käyneille. Terapeuttikoulutuksessa syvennetään seksologian alan ammatillista osaamista sekä henkilökohtaista prosessia. Koulutus antaa valmiuksia käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä terapeuttisesti. Koulutus noudattaa pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS) ohjeistusta.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista anoa Specialist in Sexological Counselling (NACS) erityistason seksuaaliterapeutti -auktorisointia, jos muut ehdot täyttyvät. Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmätyönohjauksesta 36 tuntia sisältyy terapeuttikoulutukseen. Tiedot auktorisoinnin perusteista liittyen myös ammatilliseen peruskoulutukseen osoitteessa seksologinenseura.fi.

Aika

07.11.2022 – 07.11.2023

Koulutuspäivät:

1. 7.-8.11.2022 Lähiopetus
2. 12.-13.12.2022 Lähiopetus
3. 16-17.1.2023 Etäopetus
4. 13-14.2.2023 Lähiopetus
5. 13-14.3.2023 Etäopetus
6. 17-18.4 2023 Etäopetus
7. 15.-16.5.2023 Lähiopetus
8. 28-29.8.2023 Lähiopetus
9. 25-26.9 2023 Etäopetus
10. 9-10.10.2023 Etäopetus
11. 6.-7.11.2023 Lähiopetus

Ma-ti klo 9.00-15.30

Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopistossa, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti.

Etäopetus järjestään Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilaiset, joilla on seksuaalineuvojakoulutuksen (30 op) opinnot suoritettuna. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaa koulutuksen aikana.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet seksuaaliterapeuttina toimimiseen.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen rungon muodostavat seksuaaliterapian tietoperusta, menetelmäosaaminen ja ammatillisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Koulutuksessa painotetaan kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä. Koulutuksen viitekehyksenä toimivat kognitiiviset, traumaterapeuttiset sekä
psykofyysiset lähestymistavat.

Kouluttajat

Pääkouluttajana Leena Piikoski (ent. Hattunen), kognitiivinen psykoterapeutti, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kliininen seksologi, seksuaaliterapia vaativa erityistaso (NACS), työnohjaaja.

Lisäksi muita vierailevia kouluttajia.

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy 22 kontaktiopetuspäivää, joista osa järjestetään lähiopetuksena, osa etänä, pienryhmätyöskentelyä, alan kirjallisuuteen ja tutkimusartikkeleihin tutustumista ja 36 tuntia ryhmätyönohjausta. Koulutuksen aikana opiskelijan tulee tehdä seksuaaliterapiatyötä vähintään yhden asiakasprosessin ajan. Hyväksytysti suoritetut opinnot edellyttävät tehtävien suorittamista ja vähintään 80 % läsnäoloa lähiopetuksessa.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Leena Piikoski (pääkouluttaja)
leena@piikoski.fi p. 040-5565828

Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt Päijät-Hämeen kesäyliopistossa:
tiina.laurikainen@phkesa.fi, p. 050-3754977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 9.10.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 10.10.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Lisäksi tulee laatia vapaamuotoinen hakemus. Lähetä hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi 9.10.2022 mennessä.

Kerro HAKEMUKSESSA nimesi ja yhteystietojesi lisäksi mikä motivoi sinua lähtemään koulutukseen ja miten aiot hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa. Kerro myös koulutustaustastasi ja muutama sana itsestäsi ihmisenä. Osaa hakijoista voidaan haastatella.

Osallistujat valitaan koulutukseen hakemusten perusteella. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Lisätietoja hakeutumisesta antaa kouluttaja Leena Piikoski, leena@piikoski.

Hinta

Hinta 3390 euroa, sisältäen:

Opetuksen, itsenäisen työskentelyn ja kehittämishankkeen ohjauksen sekä 36 h ryhmätyönohjausta, sähköisesti saatavilla olevan koulutusmateriaalin sekä aloitus- ja päätöskahvit.

Opiskelija vastaa itse mahdollisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista sekä paperisen kirjallisuuden hankinnasta.

Hinta laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja- kentässä mikäli toivot laskutusta useammassa erässä.

Ilmoittautumiset

07.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän (9.10.2022) ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon