Koulutukset

Saavutettavan kommunikaation tekniikat -koulutus

Kuvaus

Lähes kaikki palvelut Suomessa perustuvat puhutun ja kirjoitetun kielen varaan. Kommunikaation mahdollistuminen ja saavutettavuus on välttämätöntä erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalialan palveluissa, mutta myös kaikissa niissä palveluissa, joissa palvelutapahtuma rakentuu suoran kommunikaation varaan.

Palvelujen käyttäjinä voi olla henkilöitä, joille kommunikaatio on haasteellista. Henkilön kommunikaatio voi olla muuttunut tai heikentynyt esimerkiksi trauman, vamman tai sairauden seurauksena. Kommunikaatiotilanteet voivat olla hankalia myös vieraalla kielellä toimiessa. Perinteisesti kommunikaation tukitoimet kohdistetaan henkilölle itselleen. Usein tukea tarvitsee myös hänet kohtaavaa henkilö, esimerkiksi asiakaspalvelija.

Saavutettavan kommunikaation tekniikat -koulutuksessa perehdytään toimintamalleihin ja keinoihin, joiden avulla voidaan tarjota yhdenvertaisia palveluja kaikille asiakkaille kommunikaation rajoitteista huolimatta. Koulutus antaa osallistujalle:
• valmiudet toteuttaa yhdenvertaisia palveluja itsenäisesti kaikille asiakkaille
• osaamista lähteä mukauttamaan palveluita välittömästi
• tietoa ja ymmärrystä kommunikaation vaikuttavuudesta ja merkityksestä
• paljon konkreettisia tekniikoita kommunikaatiotilanteiden tukemiseen
• vankan osaamisen näiden tekniikoiden käyttöön

Aika

14.11.2023 – 16.01.2024

1. koulutuspäivä 14.11.2023 klo 9-16
välitehtävä 3h
2. koulutuspäivä 12.12.2023 klo 9-16
välitehtävä 3h
3. koulutuspäivä 16.1.2024 klo 9-16

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sote-palveluissa tai muussa asiakaspalvelutyössä työskenteleville ammattilaisille, jotka kohtaavat erilaisia asiakkaita. Koulutus soveltuu erityisen hyvin niille, joiden palveluissa keskustelu ja vastavuoroinen kommunikaatio ovat merkittävässä osassa tarjottua palvelua, esim. psykologi, fysioterapeutti, opettaja, haastattelija.

Sisältö

1. kommunikaatio ja sen keinot
2. kommunikaation muutokset ja haasteet
3. saavutettavan kommunikaation vaikutus
4. saavutettavan kommunikaation tekniikat
5. oman kommunikaation tunteminen
6. omat vahvuudet ja mahdollisuudet saavutettavassa kommunikaatiossa
7. saavutettavan kommunikaation mahdollistaminen keskustelussa
8. kommunikaation tekniikoiden sujuva käyttö ja valinta

Kouluttajat

Puheterapeutti Elisa Johansson, Intonaattorit Oy.

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy 3 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien välillä osallistujat tekevät itsenäisiä harjoituksia.

Lähiopetuspäivät sisältävät niin teoriatietoa kuin runsaita videoesimerkkejä kommunikaation vaikutuksista ja saavutettavan kommunikaation merkityksestä. Tapaamiset sisältävät myös pari- ja pienryhmäharjoituksia, joissa tekniikoita harjoitellaan käyttämään sujuvasti ja luontevasti.

Itsenäisten harjoitusten tavoitteena on pyrkiä kokeilemaan tekniikoita aidoissa kommunikaatiotilanteissa. Harjoituksien pohjalta laaditaan kirjallinen itsearviointi, ja harjoituksista nousseita huomioita käydään yhdessä läpi lähiopetuspäivissä.

Lisätietoja

Tiina Laurikainen, puh. 050-3754977 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 23.10.2023 mennessä. Peruutusehdot astuvat voimaan 24.10.2023.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mitä on saavutettava kommunikaatio? Katso lyhyt video tästä.

Koulutus pohjautuu Kanadan Afasiainstituutin kehittämään kommunikaation tukitekniikkaan SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia). Se on kehitetty tukemaan erityisesti kommunikaation muutosten haastamia terveydenhuollon keskusteluja. SCA™:ta on kehitetty ja tutkittu Afasiainstituutissa jo yli 40 vuoden ajan, ja se on kansainvälisesti laajasti käytetty tekniikka terveydenhuollossa. Vaikka se on kehitetty afasian tuomiin kommunikaation haasteisiin, toimii se erittäin hyvin tukena myös muissa kommunikaation haastamissa tilanteissa. Intonaattorit Oy:n puheterapeutti Elisa Johansson on erityisasiantuntija niin SCA™ :n käytössä kuin sen kouluttamisessa jo yli viiden vuoden ajalta.

Hinta

295 euroa

Ilmoittautumiset

23.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.